PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA GRAD ŽUPANJA 3

Završna konferencija projekta „Program zapošljavanja žena Grad Županja 3”

Završna konferencija projekta „Program zapošljavanje žena Grad Županja 3” održana je u restoranu „Sava”.  Svim zaposlenicama projekta gradonačelnik Županje Damir Juzbašić zahvalio je na radu u projektu s nadom da će vrlo brzo krenuti novi projekt.” Bilo je bitno održati nivo komunikacije s korisnicima, sa starijima. Vrlo brzo je prošlo ovih 6 mjeseci i sve nas zanima sljedeći program i koliko ćemo u njemu prostora dobiti.” naglasio je gradonačelnik Juzbašić i dodao kako se Grad Županja nada da će barem zadržati broj zaposlenica kao i do sada, te da će naći snage da prati program.

„Zaista zahvaljujem svima, jer imali smo 48 novih zaposlenika koji su svaki dan bili u gradu. Hvala vam i budite i u sljedećem programu koji bi trebao biti trogodišnji.” poručio je gradonačelnik Damir Juzbašić.

Voditeljica  projekta Magdalena Frančešević na završnoj je konferenciji istaknula u izjavi za medije kako su  32  žene kroz 6 mjeseci skrbile za 350 korisnika, te je podsjetila na ciljne skupine, te glavne aktivnosti koje su se odnosile na zapošljavanje 30 žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u Gradu Županja. Uputila je i zahvalu partnerima na projektu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Centru za socijalnu skrb Županja, te podsjetila

da  je projekt Program zapošljavanja žena Grad Županja 3 sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 85%. Vrijednost projekta je 1.483.200,00 kn ili 196 854,47 EUR. Nositelj projekta je Grad Županja, a projekt je trajao od listopada 2022. do lipnja 2023. godine. Zaposlenice programa Zaželi Županja 3 voditeljici su zahvalu izrekle i darom, buketom cvijeća.