Za projekte udruga još 40.000 eura

Grad Županja je objavio drugi javni poziv za financiranje izvanrednih projekata, programa, manifestacija i aktivnosti koje provode udruge s područja Grada Županja za 2023. godinu. Udruge mogu prijaviti projekt na jedno od 3 programska područja-područje kulture, područje sporta i projekti gradskih udruga.

Prema tekstu poziva, udruge mogu prijaviti projekte za aktivnosti iz područja kulture : likovna djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, kazališna djelatnost, filmska i video djelatnost, knjižnična djelatnost, organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina, obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, koncerata, festivala i drugih manifestacija, te ostalo.

Programsko područje 2-Projekti udruga iz područja sporta: poticanje i promicanje sporta, osobito djece i mladeži, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećenja zdravlja, organiziranje susreta i natjecanja, te ostalo.

Programsko područje 3-Projekti gradskih udruga: unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja, zaštita potrošača, zaštita okoliša i prirode, zaštita i uzgoj životinja, očuvanje tradicije i običaja baštine i razvoja svijesti o kulturno-etnografskom blagu ovoga kraja, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, koncerata, festivala i drugih manifestacija, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, aktivnosti obilježavanja obljetnica i datuma važnih  za samostalnost i suverenitet RH,  te ostalo.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 40.000 tisuća eura. Rok za podnošenje prijava je do 15. prosinca ove godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za tu namjenu. Sve informacije o Javnome pozivu dostupne su na mrežnim stranicama Grada Županje.