Financijski plan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. god