Uručeni predmeti za državnu imovinu

Državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
imovine Sanja Bošnjak uručila je vukovarsko-srijemskom županu Damiru
Dekaniću te predstavnicima Grada Vinkovaca i Grada Vukovara predmete
vezane uz državnu imovinu.
Naša je županija dobila 145 predmeta koji se odnose na jedinice lokalne
samouprave te na fizičke i pravne osobe s područja županije.