Umirovljenicima i ove godine božićnice

Grad Županja je putem obavijesti na mrežnim stranicama uputio poziv
umirovljenicima, koji imaju prebivalište u gradu Županji i mirovinu 500,00
EUR i manju, da podnesu zahtjev za isplatu božićnice za 2023. godinu.
Kako se ističe u obavijesti, božićnice u visini od 50,00 EUR isplaćuju se
umirovljenicima na tekuće račune a ukoliko umirovljenik nema otvoren tekući
račun božićnicu će moći podići u poslovnoj jedinici FINE o čemu će biti
posebno obaviješten.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti na porti Grada Županja te mrežnim
stranicama Grada Županja www.zupanja.hr.
Ispunjeni i potpisani obrazac može se predati na portu Grada Županja,
J. J. Strossmayera 1, Županja svakim radnim danom u vremenu od 8-14 sati ili
poslati na sljedeću adresu el. pošte: pisarnica@zupanja.hr.
Uz obrazac obvezno je priložiti:

 1. kopiju osobne iskaznice (obostrano),
 2. odrezak od mirovine ili potvrdu banke ili HZMO o isplati mirovine za
  prethodni mjesec (ukoliko umirovljenik ima i inozemnu mirovinu treba priložiti
  i dokaz o visini inozemne mirovine),
 3. kopiju dokumenta na kojem je vidljiv IBAN i OIB umirovljenika (ako
  traženi podaci nisu vidljivi na ranije navedenim dokumentima).
  Božićnice za prijavljene osobe isplaćivat će se po obradi podataka, u prosincu
 4. godine, ističe se u obavijesti Grada Županje, objavljene na mrežnim
  stranicama.

Zdenka Knežević