Ukida se naredba o uslužnim područjima!

Nema pripajanja županjskog Komunalca d.o.o. Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji, sažetak je odluke Ustavnog suda vezano za Uredbu o uslužnim područjima. O ovoj temi i jučer smo razgovarali u programu HRŽ-a s gradonačelnikom Županje, Damirom Juzbašićem, ali o sjednici Ustavnog suda nismo imali informacije. Naime, Ustavni sud je na sjednici održanoj 7. veljače 2023. donio Odluku kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima s time da ta odluka stupa na snagu 15. srpnja 2023. 

Više predlagatelja (Liburnijske vode d.o.o., Grad Ivanec, Komunalac d.o.o., Vodovod Labin d.o.o., Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Pićan i Općina Sveta Nedelja, te Metković d.o.o.) podnijelo je prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe. Tu Uredbu donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici 30. prosinca 2021. na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama.

Navedena Uredba objavljena je u “Narodnim novinama” broj 147 31. prosinca 2021., a stupila je na snagu 8. siječnja 2022.  Zakonom o vodnim uslugama, kojeg je Ustavni sud svojim rješenjem 20. prosinca 2022. ocijenio sukladnim s Ustavom, uređen je institucionalni okvir obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Podsjetimo, županjski Komunalac d.o.o. trebao se pripojiti Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji, te usprkos velikom negodovanju i gradske uprave i tvrtke Komunalac, kao i građana Županje, kao da se više ništa nije moglo učiniti i još jučer se činilo da će priča ići u smjeru koji nitko u Županji nije želio. 

Uredbom su uspostavljena uslužna područja (njih 41), određene njihove granice i društvo preuzimatelja. Člankom 7. stavkom 6. Zakona o vodnim uslugama o propisano je da se Uredba donosi nakon provedenog savjetovanja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim isporučiteljima vodnih usluga. Ustavni sud je rješenjem 29. ožujka 2022. pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom navedene Uredbe te je privremeno obustavio izvršenje svih općih i pojedinačnim akata i radnji koje se poduzimaju na temelju Uredbe. U ovom ustavnosudskom postupku predlagatelji su isticali prigovore formalne i materijalno pravne naravi. 

Budući da bi učinci ukidanja Uredbe s danom objave ove odluke u “Narodnim novinama” doveli do ustavnopravno neprihvatljive pravne praznine, Ustavni sud je na temelju ovlaštenja iz članka 55. stavka 2. Ustavnog zakona odgodio prestanak važenja Uredbe do isteka roka određenog u izreci odluke, to jest do 15. srpnja 2023., do kada Vlada mora donijeti novu Uredbu jer će u protivnom ukinuta Uredba prestati važiti.

Odgovori