USKLADIMO FREKVENCIJE

Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara

Kategorija: /

Dan medicinskih sestara 2017.godine obilježava se pod mazivom "Sestrinski glas za zdrav život".Iako se individualne i grupne aktivnosti, predviđene za Međunarodni dan sestrinstva, uglavnom planiraju oko 12. svibnja, medicinske sestre i građani provode ih tijekom cijele godine. Svi kažemo, kako su medicinske sestre moć, kralježnica zdravstva. Čitav dan i tijekom čitavog života: 11 milijuna sestara sačinjavaju oslonac zdravstva širom svijeta.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, a to je čovječnost i predanost pozivu. Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom u obavljanju onih aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje (V. Henderson).

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana sestara prepoznaje njihov utjecaj na zdravlje pojedinca te ima za cilj : smanjiti razlike među nacijama i prepoznati kao kritične komponente zdravstvenu jednakost i socijalne odrednice zdravlja, medicinske sestre kao primarni davatelji zdravstvenih usluga imaju ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja te utjecaj na socijalne odrednice zdravlja. Temeljna postavka profesije je briga o pojedincu i profesiji, predstavljanje prilike da primijenimo svoje znanje u svrhu stvaranja zdravijeg i boljeg okruženja, pokazati kako je napredak moguć (produžen životni vijek, smanjena smrtnost djece, poboljšanje obrazovanja djece, smanjenje ekstremnog siromaštva….) i povezati se sa cjelokupnom populacijom u unaprijeđeniju zdravlja.

Preko 17 odrednica medicinske sestre provode svoje ciljeve održivog razvoja:

 1. Bez siromaštva:

- Medicinske sestre na čelu rada s ranjivima i bespomoćnima vide zdravstvene potrebe pojedinca izvan medicinskih dijagnoza jer siromaštvo ima izravan utjecaj na zdravlje, materijalnu, psihosocijalnu i političku bespomoćnost te ograničavanje intelektualnog i socijalnog razvoja od rane dobi.

 1. Nema gladi , bolja ishrana:

- Medicinske sestre identificiraju problem te razvijaju moguća rješenja jer WHO nepravilnu prehranu smatra najozbiljnijom prijetnjom svjetskom zdravlju zbog toga što pothranjenost pogađa 1 od 3 čovjeka i uzrokuje 45% smrti djece i ograničava ljude u postizanju njihovog punog potencijala te problemi s prehranom utječu na brojne sfere ljudskog života otvaraju krugove siromaštva i ekonomske stagnacije

 1. Dobro zdravlje i blagostanje:

-Ako uzmemo da je zdravlje osnovno ljudsko pravo uključivanjem medicinskih sestara u vodstvo i više razine upravljanja doprinijelo bi jednakopravni pristup univerzalnom zdravstvenom osiguranju zbog urbana načina života koji nosi sa sobom brze socijalne i ekonomske promjene, porast populacije starije od 60 god. u odnosu na populaciju mlađu od 5 god., sve veću zastupljenost kroničnih nezaraznih bolesti koje su vodeći uzrok smrtnosti i migraciju u urbane sredine.

 1. Kvalitetna edukacija:

- Medicinske sestre provode edukaciju o promociji zdravlja i prevenciji bolesti, ranom skriningu i detekciji bolesti jer stupanj edukacije predstavlja značajan dio uzroka zdravstvenih problema, snažan prediktor dugoročnog zdravlja i kvalitete življenja i "igra" značajnu ulogu u oblikovanju budućnosti pojedinca jer razina edukacijskih postignuća važna je socijalna odrednica zdravlja i olakšava pristup sustavu.

 1. Ravnopravnost spolova:

-Sestrinstvo kao dominantno ženska profesija ima izravan utjecaj na reduciranje nejednakosti te promociju ravnopravnosti spolova jer (ne)ravnopravnost spolova prožima sve zajednice i ima utjecaj na ljudsko zdravlje te na (ne)mogućnost izbora i donošenja odluka te spolnu neravnopravnost koja "oštećuje" zdravlje milijuna žena i djevojaka u svijetu i ako je fundamentalno ljudsko pravo.

 1. Čista voda i higijena:

Medicinske sestre su dužne osigurati u svim sustavima kao i u zdravstvenim ustanovama dostupnost čiste vode jer je važna za javno zdravlje/zdravlje zajednice

te unapređenje zdravlja a nedostatak čiste vode onemogućava adekvatnu prevenciju i kontrolu infekcija. Higijena ruku je jedna od najboljih cost-effective (benefit) intervencija dok je prljava voda i nedostatak sigurnih sanitarnih čvorova u top 5 "ubojica žena"

 1. Pristupačna i čista energija:

- Nedovoljan pristup čistoj energiji i zraku ima "dubok i širok" učinak na zdravlje te je bitno prepoznavanje važnosti čiste energije i njezina utjecaja na zdravlje i količinu zdravstvenih usluga

 1. Pristojan posao i ekonomski rast:

- Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u određivanju kvalitete, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene skrbi razvojem strategija za širenje sestrinske profesije; kontinuirana edukacija i potreba za istraživanjem jer pristup i osiguranje vrlo vještog i educiranog zdravstvenog osoblja od izuzetne je važnosti za unapređenje lokalnih, nacionalnih i globalnih zdravstvenih ishoda.

 1. Industrijske inovacije i infrastruktura:

- Potreba za osiguravanjem dostupnosti zdravstvene skrbi je važna za: ukupno fizičko, socijalno i mentalno zdravlje, prevenciju bolesti, dijagnostiku i tretman bolesti i smanjenje morbiditeta i mortaliteta

 1. Smanjenje nejednakosti: - Medicinske sestre zagovaraju prava pacijenata; postojanje socio-ekonomske razlike nije prihvatljivo i podizanje glasa za zdravstvene potrebe svih ljudi predstavlja bogato naslijeđe sestrinske profesije jer okolnosti u kojima smo rođeni dramatično utječu na to kako se razvijamo i rastemo.

 2. Održivi gradovi i zajednice:

- Do 2050. godine se procjenjuje da će 70% populacije živjeti u urbanim sredinama a život u urbanim sredinama je povezan s poboljšanjem razine prihoda i zdravstvenih ishoda te pritisak na urbane sredine doprinosi nastanku društvenih i zdravstvenih nejednakosti.

- Problem jednakosti građana

 1. Odgovorna potrošnja i proizvodnja:

- Zdravstveni sustav je veliki potrošač resursa i proizvođač značajne količine otpada (7000 tona/dnevno)

- Unutar zdravstvenog sustava troši se 2,5 puta više energije

- 58% otpada ispravno uskladišteno (WHO)

 1. Klimatske akcije:

- Medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici vide iz prve ruke učinke klimatskih promjena koje utječu na cjelokupnu svjetsku populaciju, na zdravlje i kvalitetu života zajednice jer imaju utjecaj na osnovne odrednice zdravlja i jedan su od najvećih izazova našeg vremena.

 1. Život ispod vode:

- Potrebno ostvarenje čistih i samoodrživih vodenih resursa od ključne je važnosti zbog osiguranja prirodnih resursa poput hrane, lijekova, biogoriva i ostalih proizvoda

 1. Život na zemlji:

- Stabilni ekosustav je od vitalne važnosti za održivost ljudskih života zbog toga što svi aspekti ljudskog blagostanja ovise o resursima ekosustava koji ovise o biološkoj raznolikosti te bi mijenjanje krajolika i biološke raznolikosti mogli biti ključan čimbenik za razvoj i nastanak bolesti te promjene ekosustava do razarajućih posljedica.

 1. Mir, pravda i jake institucije:

- Ako uzmemo da humanost ovisi o humanosti svjetske populacije kao i najtežem pokazatelju nepravde, nejednakosti i rata su djeca u nezavidnom položaju potrebno je definirati odnos prema siromašnima, osuđenima, raseljenima i zatvorenima jer za rješavanje kriza potrebno je riješiti se siromaštva, nejednakosti i kaosa te ga zamijeniti mirom i pravednošću.

- Medicinske sestre mogu biti nosioci promjena jer imaju povjerenje javnosti, rješenja za pomoć pojedincima, adekvatne načine reakcije u kriznim situacijama.

 1. Partnerstvo za ostvarivanje ciljeva:

- Rad zdravstvenog sektora s partnerima donosi ogromna poboljšanja jer je porast nezaraznih bolesti skup za svaku državu te je prevencija kroničnih nezaraznih bolesti najbolja opcija jer smanjuje troškove zdravstvenom sustavu i poboljšava kvalitetu života zajednice

Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara medicinske sestre organizirale su brojne aktivnosti :

HUMS Vukovarsko –srijemske Županije organizira 11.05.2017 u 19 sati u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima proslavu Dana sestara.

Sindikat medicinskih sestara Doma zdravlja Županja i koncesije organizira sestrinsku zabavu 12.05.2017 u 20 h u restoranu Aqvarius u Bošnjacima gdje su pozvane i naše umirovljenice.

Čestitam međunarodni dan medicinskih sestara svim medicinskim sestrama i tehničarima Doma zdravlja Županja kao i drugih ustanova.

I završila bih sa citatom Mahatma Gandhi: “ Budite promjena koju želite vidjeti na svijetu“.

     Janja Stojanović, mag. med. techn., pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo.

 

Hitovi: 2719