Saniraju se štete, prikupljaju se otpad i granje

Nastavljeno je saniranje šteta nastalih u srpanjskom olujnom nevremenu, a djelatnici Čistoće Županja d.o.o. odvoze granje, građevinsku šutu, crijep, i to iz svih županjskih ulica i naselja. Direktor Čistoće Županja d.o.o. Ante Klanac, gostujući u programu HRŽ-a, zamolio je građane za malo strpljenja i razumijevanja, jer samo u tjedan dana odloženo je više od 300 kubika građevinskog otpada. „ Sve ide određenom dinamikom, a paralelno s prikupljanjem otpada nastalog uslijed nevremena radimo i na sanaciji nastalih šteta, poput šteta na stambenim zgrada, kao i na groblju.” rekao je Klanac.

Također, zamolio je građane da građevinsku šutu ne odlažu u kante za miješani otpad ili u kante za papir i plastiku, jer zbog takvih situacija oštećeno je više od 150 kanti koje su morale biti zamijenjene. „ I to je dodatni trošak za sve. Manje količine građevinskog otpada mogu se iznijeti na javnu površinu.” rekao je Klanac i naglasio kako je svima cilj da naš grad bude uredan i uređen kao i prije nevremena, naročito što se u ovome mjesecu obilježava Dan grada Županja. Inače, obzirom na situaciju s vodostajima, ne čudi zainteresiranost i za vodostaj Save kod Županje. Novog info panoa još nema na prilazu Šetnici dr. Zlatka Krtalića, ali prema podacima s web stranice Hrvatskih voda danas je (7.8.2023.) u podne vodostaj Save bio 206 cm. Tijekom prijepodneva Sava je rasla 4 cm po satu.