Razgovor s Hrvojem Tkalcem

Hrvoje Tkalac novi je ravnatelj županjskog Muzeja od 17. prosinca 2022. godine, a na tom mjestu zamijenio je dugogodišnju ravnateljicu Janju Juzbašić. Pitali smo ga da kaže nešto o sebi i svom dosadašnjem radu?

– Završio sam povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prije Muzeja u Županji radio sam 10 godina u Osijeku na arheološkim istraživanjima, gdje sam ih i većinu vremena vodio. Ta sam istraživanja radio za Muzej Slavonije. U Muzeju u Županji se zapošljavam 18. veljače 2013. godine na mjestu kustosa arheologa. U tom razdoblju obradio sam i realizirao šest izložbi o prošlosti našeg grada i okolice. Prva izložba je bila pod nazivom “100 godina od početka Prvog svjetskog rata (2014. godine). Potom slijedi izložba o Mladenu Pozajiću, znamenitom glazbeniku i dirigentu koji je rođeni Županjac (2015. godine). Zatim sam 2016. godine pripremio izložbu o dolasku željeznice u Županju pod nazivom “115. godina željeznice u Županji”, a 2017. sam bio dio projekta 300 godina Župe mučeništva sv. Ivana Krstitelja. Sljedeće, 2018., pisao sam o povijesti školstva u Županji u suradnji s Državnim arhivom u Vukovaru. U vrijeme pandemije, 2020. godine pripremio sam numizmatičku izložbu “Numizmatička prošlost županjske Posavine” koja govori o novcu koji se baštini u Muzeju, potom virtualnu izložbu “Za šaku denara” 2021. godine te iste godine i izložbu o hladnom oružju iz fundusa Muzeja “Kamen, granit i željezo”. Kroz sve ove godine radio sam na arheološkim istraživanjima i sudjelovao na znanstvenim arheološkim skupovima.

Što Vam znači izbor za ravnatelja i na koji ćete način voditi Muzej?

– Izbor za ravnatelja prije svega mi znači odgovornost i težnju ka kvalitetnom radu, odnosno kvalitetnoj prezentaciji baštine kroz razne aspekte: povijesne, arheološke, etnološke, likovne i druge. Želja mi je i namjera usmjeriti rad Muzeja ka znanstveno – istraživačkom smjeru kao temelju budućih realizacija raznih projekata i tema. Krajnji je cilj znanstvena monografija grada Županje. Osim toga, treba se približiti javnosti što više, jer važno je da Muzej kao javna ustanova što više bude namijenjena i otvorena javnosti. I do sada se Muzej približavao građanima kroz razne radionice, akcije, izložbe, promocije i slično, to treba nastaviti i pojačati. Razmišljao sam i o svojevrsnom lapidariju u dijelu parka Muzeja gdje bi se prezentirali rijetko poznati predmeti iz naših zbirki i prošlosti Županje (npr. žarulja od Franje Hanamana koja je jedina sačuvana u Hrvatskoj, izgradnja makete Schwarzoplana, replika vunastog mamura…). Jedan od važnijih ciljeva koje sam zacrtao je nastaviti rad na projektu dogradnje Muzeja koji bi trebao biti financiran EU novcem, a na čemu radi naša Razvojna agencija ŽURA i Grad Županja. Osim što bi Muzej dobio jedan polivalentan prostor dobili bi konferencijsku dvoranu i izložbeni galerijski prostor, koji nam svima u Gradu nedostaje. Projektom je predviđen i manji kafić koji će imati izlaz na Savski nasip te bi time grad jedan korak više izašao na rijeku Savu.

Kakvi su planovi za sljedeću godinu , na čemu će te najviše radit?

– Sljedeća godina će biti u znaku obilježavanja 70 godina Muzeja. Planirali smo puno projekata koji će biti u tom predznaku i odvijali bi se kroz cijelu godinu; od naših izložbi, muzejske olimpijade i raznih drugih događanja. Želimo cijelu sljedeću godinu posvetiti ovoj značajnoj obljetnici i naši se svi djelatnici pripremaju za to.

Odgovori