Radnice „Programa zapošljavanja žena grad Županja 3“ obilježile Dan Europe

12. svibnja 2023. godine radnice „Programa zapošljavanja žena Grad Županja 3“ su uz Županjsku razvojnu agenciju d.o.o. te Razvojnu agenciju Vukovarsko-srijemske županije obilježile Dan Europe u gradu Županji.

Na štandovima, preko promotivnih materijala i direktno građanima, pobliže su opisani ciljevi i rezultati projekta koji se provodi.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 85%. Vrijednost projekta je 1.483.200,00 kn ili 196 854,47 EUR. Projekt traje 8 mjeseci, a u projektu je zaposleno 30 žena koje su kroz period od 6 mjeseci skrbile o 350 krajnjih korisnika.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Grada Županje.