Predstavljenje knjige prof.dr.sc. Josipa Fajdića

U Amfiteatru Gimnazije Županja sinoć su predstavljane knjige prof. dr. sc. Josipa FajdićaLičani u Slavoniji u prošlosti i sadašnjosti” i “Ličani i/ili Slavonci: tragovi i poveznice“, koje je organizirala Matica Hrvatska Ogranak Županja.

Knjige Josipa Fajdića predstavili su prof. dr. sc. Mihaela Markovac, recenzentica obiju knjiga, i prof. Vinko Tadić, recenzent knjige Ličani i/ili Slavonci: tragovi i poveznice te autor Fajdić. Na početku je posjetitelje pozdravio Želimir Janjić, predsjednik Ogranka Matice Hrvatske Županja.

Autor kroz svoja djela intenzivno i vrlo detaljno progovara o različitim aspektima ličkog zavičaja, kao i ličko-slavonskim poveznicama. Kao vrsni poznavatelj Like, dr. Fajdić je izdao nekoliko knjiga u kojima se može iščitati njegova ljubav prema rodnome kraju. Međutim, kao netko tko je skoro cijeli svoj radni i životni vijek proveo u Požegi, znakovito je u svojim novijim djelima povezao regije Liku i Slavoniju” – rekla je prof. Markovac te je istaknula detaljni prikaz složene povijesti tih regija, prije svega Like kao stoljećima rubnog dijela velikih i moćnih država. Posljedica svega toga bile su stalne migracije stanovništva i negativni demografski trendovi pa i doseljavanja Ličana u Slavoniju. Vrijednost knjiga čine istaknuti pojedinci ličkih korijena, velikani ličke prošlosti i sadašnjosti. Zbog njegova doprinosa izučavanju prošlosti i povezanosti Like i Slavonije, dr. Markovac je i autora Fajdića uvrstila u istaknute pojedince koji su svojim radom Liku učinili prepoznatljivom i približili je Slavoniji.

Recenzent Vinko Tadić opisao je tematiku Fajdićevih knjiga te je istaknuo da je autor uspješno oteo zaboravu brojne zaslužne i znamenite Ličane i Slavonce. Prema riječima prof. Vinka Tadića, knjiga “Ličani i/li Slavonci: tragovi i poveznice” ponajprije je važno onima kojih se neposredno tiče, ali i svim potomcima i prijateljima spomenutim u ovom važnom djelu. Namijenjena je svima zainteresiranima za povijest Like i Slavonije, ali i ljudima koji na stručnoj i znanstvenoj razini izučavaju ta dva dijela Hrvatske.

O svome radu i djelima govorio je i autor, prof. dr. sc. Josip Fajdić koji je nakon pregleda vremena koje je prethodilo sadržaju knjiga, opširno pojasnio osnovnu ideju osvjetljavanja osoba u Slavoniji doseljenih iz Like ili ličkih korijena, jer oni su snagom vlastitih postignuća afirmirali sebe kao osobe, ali su dali i znatni doprinos ukupnom kolektivnom identitetu Ličana u Slavoniji.

Odgovori