Poziv za sufinanciranje

Poziv za sufinanciranje organiziranja dječje škole folklora i tambure Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavio je Poziv za sufinanciranje organiziranja dječje škole folklora i tambure s ciljem očuvanja tradicijske kulture Vukovarsko-srijemske županije.
Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije poziva predstavnike jedinica lokalne samouprave te predstavnike kulturno-umjetničkih društava (KUD-ova) iz Vukovarsko srijemske županije na prijavu na Javni poziv za organiziranje dječje škole folklora i škole tambure. Vrijednost poziva iznosi 15.168,75 EUR. Poziv je otvoren do 25. kolovoza 2023. godine, odnosno do utroška financijskih sredstava. Pristigle prijave se obrađuju, te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.