Potpore gradskim udrugama

Na web stranici Grada Županja objavljena je odluka gradonačelnika Damira Juzbašića o dodjeli sredstava za financiranje projekata gradskih udruga za 2023. godinu. Odlukom su utvrđeni projekti udruga koje su se javile na Javni poziv za prijavu projekata gradskih udruga za 2023. godinu, objavljen u mjesecu ožujku.

Društvu za pomoć osobama s invaliditetom „Golubovi” Županja za projekt „Zajedno možemo sve” odobreno je 1.330 eura, kao i Udruzi matice umirovljenika Županja za odlazak umirovljenika u thalassotherapiju u Crikvenici, te Konjičkom centru „Županjski kas” za glazbeno-vokalne aranžmane za Prvu pjevačku konjicu Sinđir. Konjogojska udruga za uzgoj konja lipicanske pasmine „Stari graničar” Županja može računati na 1.327,23  eura za manifestaciju „Oj dorati”, kao i Moto klub Županja za 17. moto susrete. Lovačkoj udruzi „Gaj” Županja također je odobreno 1.327, 23 eura za projekt Udruge građanima „Tijelovo”.

Gradskoj organizacija udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Županja za projekt „Oluja mira” odobreno je 1.300 eura, kao i za projekt „Nema zaborava”. Konjogojska udruga za uzgoj konja lipicanske pasmine „Stari graničar” Županja za projekt „Od stana do stana” može računati na 1.287,41 eura iz gradskog proračuna, dok je za projekt „Jedan dan na stanu” Udruzi stanara šokačkih stanova „Đeram” Županja odobreno 1.100 eura. Udruga veterana specijalne policije iz Domovinskog rata „Delta” Županja za natjecanje branitelja ribiča u 2023. godini može računati na 800 eura gradske potpore, a Lovačka udruga „Gaj” Županja za gađanje glinenih golubova povodom Dana grada na 663,61 euro. Dijabetičkoj udruzi Županja za projekt „Pokreni se” odobreno je 652,72 eura, a županjskim „Deltama” za projekt „Velebit 2023.” 570,71 euro. Na potpore iz gradskog proračuna u okviru financiranja projekata gradskih udruga za 2023. mogu računati i sportske udruge građana. Sportsko-rekreativna udruga „Gimm” Županja dobila je 500 eura, kao i „Six pack” za organiziranje i provođenje rekreacijskih vježbanja radi unapređenja zdravlja, te Rekreacijska udruga žena Županja za projekt „Aktivna i nakon šezdesete”, dok je Sportsko rekreativna udruga „Gideon” Županja dobila sredstva za projekt „Odaberi zdravlje”.  Udruga invalida rada Grada Županja za projekt „Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom” dobila je 400 eura, ka i Udruga stanara šokačkih stanova „Đeram” Županja za projekt „Dani kruha-dani zahvale za plodove zemlje”.