USKLADIMO FREKVENCIJE

Gradsko vijeće Županje: Odluka o naknadama

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić
U ponedjeljak, 5. srpnja održat će se sjednica Gradskog vijeća Županje. Na dnevnom redu je, između ostalog, razmatranje prijedloga Odluke o naknadama članova Gradskog vijeća i drugim osobama koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća. Po tom prijedlogu naknada vijećnicima iznosila bi 500 kuna mjesečno , predsjednici Gradskog vijeća pripala bi naknada u paušalnom iznosu od 750 kuna, a potpredsjedniku Gradskog vijeća 650 kuna, što su znatno manje naknade nego u prethodnim sazivima Vijeća. U zadnjem sazivu Gradskog vijeća predsjednik je imao naknadu od 3.350 kuna, a potpredsjednik 2.700 kuna. Vijećnička naknada je bila 500 kuna.
U prijedlogu se navodi da ukupna godišnja naknada koja pripada članovima Gradskog vijeća, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika ne smije biti isplaćena ako prelazi 10.000 kuna godišnje, odnosno za predsjednika Gradskog vijeća 15.000 kuna godišnje i potpredsjednika Gradskog vijeća 12.500 kuna godišnje.
Naime, radi se o usklađivanju sa zakonom, a Izmjenama i dopunama zakona propisano je da najviša ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela, odnosno gradskog vijeća ovisno o broju stanovnika. Za općine i gradove od 10.000 do 20.000 stanovnika propisana je ukupna godišnja neto naknada do iznosa od 10.000 kuna. Zatim propisano je i da se naknada predsjedniku predstavničkog tijela može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50 posto, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30 posto pripadajuće naknade za vijećnike.
Hitovi: 96