USKLADIMO FREKVENCIJE

Oporba ne odustaje od sazivanja sjednice Gradskog vijeća

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević
Dio gradskih vijećnika u Gradskom vijeću Županje, točnije, njih šestero, ponovnim su obraćanjem medijima kroz Priopćenje za javnost koje je uputio nezavisni vijećnik Mladen Huber, istaknuli da ne odustaju od sazivanja sjednice Gradskog vijeća s dnevnim redom koji su predložili nedavno.
Kako je pojašnjeno u Priopćenju za medije, predsjednica vijeća ne želi napustiti predsjednice štiteći nezasluženu mjesečnu naknadu od 3.500 kuna. "Predsjednica Gradskog vijeća Grada Županje Nada Galović ne sazivajući sjednicu u zakonskom roku od 15 dana prekršila je odredbe:
  • članka 34a. stav 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te

  • članak 57. stav 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Županje i ne saziva sjednicu Gradskog vijeća u zakonskom roku od 15 dana, predsjednica je dokazala opravdanost zahtjeva vijećnika za njezinom smjenom.

Samim činom nesazivanja sjednice Gradskog vijeća Grada Županje, u potpunosti je dokazala da su zahtjevi za njezinom smjenom opravdani.
Sada uz već navedene razloge za smjenu predsjednice koje smo naveli u obrazloženju zahtjeva a to su: samostalnom donošenju odluke o ne sazivanju svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Županje povodom dana Grada Županje bez prethodne konzultacije i mišljenja svih vijećnika Grada Županje ili barem klubova vijećnika; nesamostalnosti u odlučivanju predsjednice Gradskog vijeća Grada Županje; podčinjenosti u odlukama gradonačelniku Grada Županje, umjesto da gradonačelnik odgovara njoj može se dodati i novi razlozi: nepoštivanje članka 34a. stav 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (citiram: „Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva“. završetak citata); nepoštivanje članak 57. stav 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Županje (citiram: „Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća kada to traži navodeći razloge za sazivanje, 1/3 vijećnika, radno tijelo Vijeća ili gradonačelnik“. završetak citata) i : ne sazivajući sjednicu Gradskog vijeća predsjednica je onemogućila rad Javne vatrogasne postrojbe, jer je u Gradskom vijeću neophodno donošenja određenih odluka u pogledu rada postrojbe, a isto se ne saziva
Hitovi: 83