USKLADIMO FREKVENCIJE

Mjere pomoći građanima i gospodarstvu tema Gradskog vijeća Županje

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević
 
U petak, 15.svibnja, bit će održana e-sjednica Gradskog vijeća Županje na kojoj će vijećnici razmotriti Donošenje odluka i zaključka o pomoći gospodarstvu i građanima Grada Županja uslijed epidemije koronavirusa-COVID 19.
Prema prijedlogu gradonačelnika Davora Miličevića na dnevnom redu su sljedeće odluke: Odluka o oslobađanju plaćanja dijela komunalne naknade obveznicima plaćanja za stambeni, garažni i poslovni prostor-fizičke osobe; Odluka o oslobađanju plaćanja dijela komunalne naknade obveznicima plaćanja za poslovne prostore u kojima je zabranjen rad; Odluka o oslobađanju plaćanja dijela komunalne naknade obveznicima plaćanja za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za obveznike koji nisu prekidali s obavljanjem poslovne djelatnosti: Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine, odnosno, naknade za korištenje javnih površina Grada Županja zakupcima kojima je zabranjen rad; Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnog prostora Grada Županja zakupcima kojima je zabranjen rad; Odluka o odgodi prisilne naplate potraživanja i javnih davanja koja su prihod Grada Županja; Odluka o odgodi obračuna zakonskih zateznih kamata na zakašnjela plaćanja prema Gradu Županja po svim osnovama; Odluka o oslobađanju sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni 10-satnog primarnog programa Dječjeg vrtića "Maslačak" Županja. Predviđeno je donošenje i Zaključka o oslobađanju plaćanja usluge odvoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada. Nadalje, na ovoj elektronskog sjednici Gradsko vijeće Županje razmotrit će i prijedlog Kluba vijećnika SDP-a Gradske organizacije Županja za mjere pomoći gospodarstvu i građanima Grada Županja uslijed pandemije korona virusom (COVID 19), kao i prijedlog Kluba vijećnika Nezavisna lista Grada Županja-mjere za pomoć građanima, obrtnicima, poljoprivrednicima i malom i srednjem poduzetništvu za prevladavanje krize prouzročene pojavom korona virusa COVID-19.
Hitovi: 146