USKLADIMO FREKVENCIJE

UŽINA ZA SVE

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić

U prostoru velike vijećnice Virovitičko-podravske županije u Virovitici, potpisan je Ugovor o Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva između Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku i Vukovarsko-srijemske županije, financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Projektom će se osigurati besplatna prehrana za učenike čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi u školskoj godini 2019./20.
Projekt „Užina za sve IV“ nastavak je uspješno završenih projekata iz prethodne tri školske godine, te će se kroz projektne aktivnosti osigurati besplatna prehrana za 1016 učenika iz 20 osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije.
Vrijednost projekta je 936.014,17 kuna.
Ispred Vukovarsko-srijemske županije Ugovor je potpisao pročelnik Upravnog odjela za sport mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije Kruno Šarić.
Također, Vukovarsko-srijemska županija i Upravni odjel za sport, mlade i demografiju, iz vlastitog proračuna financira prehranu 2120 učenika iz 17 osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve IV“. Za tu svrhu osiguran je iznos od 1.500.00,00 kuna u školskoj godini 2019./20. godini.
Hitovi: 210