USKLADIMO FREKVENCIJE

Župan Galić u Poljskoj

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić

U okviru 8. Foruma u Poljskoj, na četvrtom panelu na temu " Inovacije u gospodarstvu", sudjelovalo je župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić.

Govoreći na panelu, župan Galić istaknuo je: „Mi želimo maksimalno iskoristiti naše potencijale te ih povezati sa znanjem i tehnologijom. Naši potencijali su zemlja i šume, te raspolažemo sa 160 tisuća hektara plodne zemlje i 70 tisuća hektara šume. Osnovali smo Razvojnu agenciju koja je nositelj razvoja naše županije, provodi brojne razvojne projekte te radi i Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2021. – 2027.“

Na pitanje: Kako svoje potencijale možemo pametno iskoristiti, župan je rekao: „U tom pravcu razvijamo naš Centar kompetencija za drvnu tehnologiju kao i Agrotehnološki centar. To su strateški projekti naše županije. Ostanak mladih na ruralnim područjima se može realizirati samo kroz otvaranje novih radnih mjesta, a to je opet moguće samo s podizanjem konkurentnosti s novim znanjima i novim tehnologijama koje će kroz poticanje istraživanja, inovacija i digitalne transformacije biti dodana vrijednost našim vrijednim prirodnim resursima koji će time ostvariti sav svoj razvojni potencijal i doprinijeti razvoju naše županije.“

Hitovi: 157