USKLADIMO FREKVENCIJE

Ne damo naše autoceste

Kategorija: /
Autor: J.W.D.

 

Predstavnici sindikata, sindikalnih središnjica i organizacija civilnog društva okupljeni u inicijativi “Ne damo naše autoceste” do 25. listopada prikupljaju potpise za raspisivanje referenduma protiv davanja autocesta u koncesiju. Potpisi se prikupljaju za raspisivanje referenduma za izmjenu Zakona o cestama kojim se propisuje da su izgrađene javne ceste strateški interes Republike Hrvatske i da ih je zabranjeno davati u koncesiju za javne usluge. U Županji se potpisi prikupljaju na Trgu kralja Tomislava, u prolazu kod PBZ-a prema tržnici, a aktivisti su to činili i ispred crkvi. Inicijativu “Ne damo naše autoceste” pokrenula su dva cestarska sindikata (Nezavisni cestarski sindikat i Sindikat radnika Hrvatskih autocesta i cesta), sedam organizacija civilnog društva (Mreža mladih Hrvatske, Pravo na grad, Zelena akcija, GONG, Centar za mirovne studije, Savez udruga Klubtura, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju) i pet sindikalnih središnjica. Ovih 14 organizacija osnovalo je Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju, a inicijativi su se priključile i brojne druge organizacije i građani.

Z.K.

Hitovi: 1358