Oni su naši heroji!

Javna vatrogasna postrojba Grada Županje s radom je započela 25. studenog 2020. godine, a u osvrtu na 3 godine rada i djelovanja zapovjednik Vladimir Balentović ponovio je da im je i dalje cilj da postrojba ima veći broj zaposlenih, profesionalnih vatrogasaca. „ I dalje nas je 13 profesionalnih vatrogasaca u postrojbi, kao i na početku. Uvijek javno govorim da nas je malo, no međutim tu je DVD Županja čiji članovi redovno sudjeluju na intervencijama.” rekao je Vladimir Balentović, zapovjednik JVP Grada Županje. U protekle dvije godine prosječno su imali oko 150 intervencija godišnje, no ove, 2023. godine do sada su imali 376 intervencija. „ Znači, očita je razlika, a sve je to odrađeno u srpanjskome olujnome nevremenu.” rekao je Balentović, Od osnutka Javne vatrogasne postrojbe Grada Županja profesionalni su vatrogasci imali ukupno 736 intervencija na kojima su, dakle, sudjelovali i dobrovoljni vatrogasci. U ove 3 godine puno su napredovali, ulažu u stručnu izobrazbu i osposobljavanje, a područje koje „pokrivaju” nije samo područje Grada Županje, jer izlaze na tehničke intervencije na velikom dijelu auto ceste A3, kao i na intervencije u slučajevima prometnih nesreća u istočnome dijelu županjske Posavine. „Sve činimo kako bismo bili spremniji, profesionalniji, a svi napori koje ulažemo vidljivi su i u suradnji s Vatrogasnom zajednicom naše županije, kao i kroz suradnju s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom . Prepoznatljivi smo u Hrvatskoj, svi znaju za nas i to nam je drago.” rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Županje Vladimir Balentović koji je i nakon primanja posebne povelje Grada Županja na svečanosti povodom Dana grada zahvalio na priznanju i na tome što je prepoznata uloga i značaj vatrogasaca. Prepoznaju to i njihove kolege iz drugih sredina, jer česte su pokazne vježbe koje zajednički imaju i profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, poput nedavne u Vrbanji.

Zdenka Knežević