USKLADIMO FREKVENCIJE

Osnovna škola Ivana Kozarca Županja u postupku stjecanja statusa Eko škole

Kategorija: /
Autor: M.Pastuović

Od ove školske godine Osnovna škola Ivana Kozarca Županja ušla je u proceduru stjecanja statusa Eko -škole. Međunarodne Eko -škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini škole. Program Eko -škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša. Svi sudionici života u Eko-školi: učenici, nastavnici, administrativno i tehničko osoblje, roditelji, predstavnici lokalne uprave, javna poduzeća… Zajednički poduzimaju niz praktičnih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opterećenja okoliša.

U ovom projektu škole se nagrađuju Zelenom zastavom sa znakom Eko-škole koja se može izvjesiti na zgradi škole ili izložiti u predvorju. Također dobivaju i povelju (certifikat) Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, pravo na logo (znak škole) koji će se nalaziti na dopisima, stječu mogućnost medijske promidžbe u Hrvatskoj i svijetu.

Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole. Zadaća je odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka koje će doprinijeti zaštiti okoliša.

Ciljevi zaštite okoliša u programu Eko-škole su:

 1. Snimiti stanje okoliša škole, naselja.
 2. Utvrditi postojeće probleme u okolišu i mogućnost rješenja.
 3. Predvidjeti i upozoriti na nove probleme okoliša, djelovati s ciljem sprječavanja nastanka novih.
 4. Dati prednost održivom razvoju.
 5. Unaprijediti kakvoću življenja osiguravajući i održavajući visoku kakvoću okoliša za život, rad i kretanje.
 6. Organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta.
 7. Zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore.
 8. Upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava.
 9. Poticati i osmišljavati rad u okolišu.
 10. Nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu.
 11. Upozoravati javnost o problematici okoliša.
 12. Osigurati uvjete za trajno i pravodobno informiranje javnosti i sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima.

Kako bi postali Eko-škola trebamo prihvatiti i u cijelosti provesti program od predviđenih sedam elemenata – „7 koraka“, a to su:

 1. Osnivanje odbora Eko-škole
 2. Ocjena stanja okoliša
 3. Izrada Plana djelovanje (programa rada)
 4. Praćenje stanja i ocjenjivanje
 5. Rad prema nastavnom planu i programu
 6. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija
 7. Eko kodeks

Prema svim navedenim uputama i naša škola krenula je s provedbom aktivnosti. Osnovali smo Eko-odbor koji čine ravnatelj, učenici, učitelji, tehničko osoblje, predstavnici roditelja i lokalne zajednice. Koordinatorice Programa su mr. sc. Irena Kopić, prof.(nastavnica biologije)  i Ljiljana Oršolić, prof. (pedagoginja). Odmah potom pristupili smo ocjeni stanja okoliša što je zadatak Eko-patrola.

Izradili smo i Plan djelovanja, a glavni zadaci su nam pravilno odlaganje otpada (razdvajanje otpada u školi, edukacija , izložbe, anketiranje…), te  uređenje okoliša škole kao i unutarnjeg prostora (zasađivanje cvjetnih gredica, donošenje lončanica u učionice i ostale prostore škole…). Raspisali smo i natječaj za Naj Eko-učionicu. Stanje okoliša redoviti će pratiti naše Eko-patrole, voditi zabilješke i predlagati postupke za rješavanje uočenih problema. Svi nastavnici će prema nastavnom planu i programu naglasiti teme koje govore o zaštiti okoliša i tome dati dodatnu pozornost.

Osobito smo ponosni na suradnju s lokalnom zajednicom. Tako su nam Čistoća d.o.o. i Šumarija donirali i zasadili deset hrastova lužnjaka u okoliš škole točnije na površini između škole i stambenih zgrada. Komunalac d.o.o. donirao je dva kompostera te postavio kontejnere za papir, plastiku i miješani otpad. Već nekoliko godina Komunalac d.o.o. donira školi sadnice cvijeća za školsko dvorište. Zbog svega navedenog upravo su predstavnici navedenih poduzeća imenovani i u Eko-odbor jer se pokazalo da zajedničkim snagama možemo postići puno više. Iz Čistoće d.o.o. u Eko-odbor imenovana je gospođa Manda Đurić, dipl.ing.agr., a iz Šumarije gospodin Zlatko Janjić, dipl.ing.šumarstva.

Kako bi se okružili što stručnijim suradnicima čak smo i za predstavnika roditelja u Eko-odboru imenovali gospodina Tomislava Županjca, dipl.ing.šumarstva, a koji je kao i ostali izrazio spremnost pomoći nam svojim znanjem i stručnošću. Posebno nam je drago da nam se priključila i gospođa Jasna Lucić (OPG Lucić) jer je i OPG Lucić  višegodišnji suradnik i donator cvijeća. Svakako želimo još spomenuti i gospodina Mirka Bačića, dipl.oec. iz Turističke zajednice Grada Županje jer se uključujemo i u akcije koje oni organiziraju, a povezane su s ekologijom.

I na kraju, o svemu ćemo redovito izvijestiti javnost putem školske web stranice, panoa u holu škole i lokalnih medija. Naravno da imamo i svoj eko kodeks i himnu. Valja naglasiti da je autorica tih stihova naša učenica Barbara Vestić.

Kako bi sva naša djelovanja i rezultate mogli vidjeti svi građani, a osobito roditelji naših učenika, 12. lipnja 2017. u školi će se održati projektni dan - Dan Eko-škole. U sklopu toga dana bit će organizirane izložbe, radionice, izvješća, prezentacije, nastupi djece, a sve na temu ekologije. Biti ćemo jako sretni ako nas posjetite , a možda  i sudjelujete u nekim aktivnostima.

 

Himna

 

Šuma je nekad bila lijepa

a danas je samo od smeća

slijepa!

 

Bacajmo manje smeća

I imat ćemo više cvijeća!

 

Spasi pticu, šumu, mrava…

Budi jedna obzirna glava!

 

(Barbara Vestić 8.b.)

Kodeks: Eko školarci mi smo, zagađivači nismo!

 

Ljiljana Oršolić, prof.

 

 

 

Hitovi: 1461