USKLADIMO FREKVENCIJE

Specijalizacijama žele zadržati mlade liječnike

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

 

" U Domu zdravlja Županja trenutno nam nedostaje jedan dr. medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine Soljani-Strošinci radi korištenja rodiljnog dopusta doktorice koja je ugovorena, a zamjenu organiziramo iz postojećeg kadra Doma zdravlja Županja kao i doktora u koncesiji sa našeg područja. Na objavljeni javni natječaj za zamjenu na određeno vrijeme nije bilo prijavljenih kandidata", kaže Luca Lešić, ravnateljica Doma zdravlja Županja i dodaje kako za sada nemaju poteškoća u organiziranju rada , jer imaju potreban zdravstveni kadar.

"Dom zdravlja Županja je prošle godine donio potreban Plan specijalizacija: 1 specijalizacija iz obiteljske medicine, 1 specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, 1 specijalizacija iz pedijatrije, 1 specijalizacija iz kliničke radiologije, 1 specijalizacija iz oftalmologije uzimajući u obzir da sadašnji ugovoreni doktori specijalisti prelaze 60 godina života, a specijalizacije traju pet godina i očekivali smo realizaciju istog prošle godine, ali zbog događaja na koje mi ne možemo utjecati nije došlo do realizacije i daljnje provedbe", kaže Luca Lešić. No, kako im je iz Ministarstva zdravstva potvrđeno da se planirane specijalizacije mogu nastaviti realizirati u 2017. godini bez nove procedure računaju kao i do sada na suradnju i potpunu podršku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i osiguranje sredstava za navedene specijalizacije, a što je osiguranje kontinuiteta mreže i djelatnosti potrebnih za Županjsku Posavinu i nadaju se da će ovi mladi doktori medicine koji su zaposleni u Domu zdravlja Županja biti kandidati za iste, a što je ujedno sigurnost da će potrebni doktori specijalisti biti osigurani za pet godina.

"Osim brige da imamo potreban broj liječnika vode se stalne aktivnosti da u svim djelatnostima imamo sve osigurano po propisanim standardima kako kadrova tako i zadovoljavajuće uvjete rada da bi osigurali pacijentima što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i uslugu", ističe Luca Lešić."Dom zdravlja Županja je prerano i iznenada izgubio cijenjenog doktora specijalistu radiologa Zlatka Krtalića koji jako nedostaje ustanovi, kolegama i svim zaposlenicima, a najviše pacijentima i uz pomoć njegovih kolega koji su ga iznimno cijenili organiziramo rad RTG i UZV dijagnostike u istom obimu koji je bio ugovoren sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, ali je izuzetno teško organizirati zbog obveza liječnika koji moraju ispuniti svoje obveze u ustanovama u kojima su zaposleni. Pacijenti se naručuju kao i do sada, a u slučaju promjena koje se često događaju budu obaviješteni putem telefona. Na objavljeni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta nije bilo kandidata", kaže ravnateljica Luca Lešić.

 

Hitovi: 492