USKLADIMO FREKVENCIJE

Natječaj za "Eko pjesmu"

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Županjska tvrtka Čistoća d.o.o. pozvala je učenike od 1. do 4. razreda gradskih osnovnih škola, te Dječji vrtić "Maslačak" da napišu stihove na temu zaštite okoliša i razvrstavanja otpada, a koje bi ova tvrtka u suradnji s Hrvatskim radiom Županja koristila kao reklamni spot.

"Svjesni smo da samo promjena načina razmišljanja i čovjekova odnosa prema okolišu, te načina postupanja s otpadom može rezultirati ostvarenjem ciljeva postavljenih u okviru nove Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.Sve se to može postići samo sustavnom edukacijom svih dobnih skupina, a mi u Čistoći Županja d.o.o. najveće nade polažemo na edukaciju naših najmlađih." poručuje Manda Đurić, rukovoditeljica u Čistoći d.o.o. dodajući da ova tvrtka ima iznimno uspješnu suradnju s osnovnim školama i dječjim vrtićem. Surađivali su proteklih godina na brojnim projektima, među kojima se svakako ističe oslikavanje novih kanti za otpad s porukama učenika Osnovne škole "Ivan Kozarac". Kante su dobile novi izgled, mnoštvo poruka koje poručuju kako se voli svoj grad i kako treba brinuti o okolišu. "Nadamo se kako će svi pozvani na sudjelovanje u natječaju "Eko pjesma" dati mašti na volju i napisati, a možda i uglazbiti stihove koji će sve građane potaknuti na razvrstavanje otpada i brigu o okolišu." dodala je Manda Đurić. Natječaj za "Eko pjesmu" otvoren je do 18.ožujka, a svaka škola i vrtić, ali i razred čiji stih bude odabran, bit će nagrađeni.

Hitovi: 542