USKLADIMO FREKVENCIJE

ZANIMLJIVA NASTAVA U KOZARČEVOJ ŠUMI

Kategorija: /

Učenici šestih razreda OŠ Mate Lovraka Županja ,  u sklopu izvanučionične nastave, posjetili su u četvrtak,  19. listopada,  slavonsku šumu i Šumarski muzej u Bošnjacima.

Izvanučioničnu nastavu, zajedno s učenicima, ostvarili su nastavnici: Mladen Oršolić – povijest, Radojka Matić - hrvatski jezik, Marijan Janjić -  matematika, Ljubica Korov - knjižničarka i Đurđica Lovrinović – priroda.

     Cilj ove nastave bio je na praktičnom primjeru ponoviti i produbiti znanje o kontinentalnoj listopadnoj šumi kao i razvijanje ljubavi prema prirodi našega kraja. Važno je bilo učenicima produbiti osjećaje i spoznaje kako je lijepo i potrebno živjeti u suglasju s prirodom, baš kako je to opisao i Josip Kozarac u svojoj Slavonskoj šumi.

Prvo smo posjetili već poznati Šumarski muzej u Bošnjacima. Tamo nas je gospodin Antun Leaković zanimljivim predavanjem upoznao sa Spačvanskom  šumom.

Slušajući njegova slikovita predavanja mogli smo si predočiti povezanost šume i ljudi našega kraja kroz povijest. Učenike je privukao veliki izbor predmeta i alata koje su ljudi u prošlosti sami izrađivali i koristili pri radu, a naučili smo i da su zanimanja većine stanovnika bila vezana uz šumu.  Pri obilasku muzeja učenici su rado gospodinu Leakoviću  postavljali pitanja, što je pokazalo njihovo oduševljenje posjetu muzeju.

  Na kraju predavanja u muzeju pogledali smo i zanimljiv film o Spačvanskoj šumi.  Naša slavonska šuma dio je  šume Spačvanskog bazena, najvećeg rezervata hrasta lužnjaka u Europi. Mi u Slavoniji na nju smo jako ponosni, a kvaliteta hrastovog drveta  naše šume daleko je poznata i cijenjena u cijelom svijetu.

Nakon muzeja zaputili smo se u šumu. Lijep dan i sunčano vrijeme  omogućilo je neponovljiv doživljaj slavonske šume u svoj njezinoj raskoši i ljepoti, bogatstvu i snazi.

Doživjeli smo ugođaj šume i sve boje i mirise jeseni,  a učenike je oduševilo neprestano lagano padanje lišća, poput kiše, za vrijeme cijelog boravka u šumi.

Učenici su iskustveno  prošli dio nastavnog gradiva prirode, hrvatskoga jezika, lektire, matematike i likovne kulture.

Iz prirode su učenici promatrali biljni i životinjski svijet prizemnog sloja, sloja grmlja i sloja drveća.

Istraživali su i životne uvjete u šumi – kiselost i vlagu  tla, temperaturu, svjetlost.  Također su prikupili prirodne  materijale za školsku zbirku te biljke za svoje herbarije.

Odgovarali su i na zanimljiva pitanja o Kozarčevoj Slavonskoj šumi iz lektire, a o svojim doživljajima i izgledu šume u jesen pisat će i u školskoj zadaći. Iz područja matematike mjerili su opseg i  visinu stabala,  također su bilježili i dojmove, okuse, mirise, šumove, zvukove šume...

O samom Spačvanskom bazenu i bogatstvu šume, uzgoju i očuvanju, o biljnom i životinjskom svijetu, o poslovima u šumi učenicima je na zanimljiv i razumljiv način govorio dipl. ing. šumarstva Zlatko Janjić, odgovarajući na brojna znatiželjna pitanja učenika.

Iz šume sa sobom smo ponijeli materijale za školsku zbirku, izradu panoa kao i mnoge prekrasne dojmove o kojima ćemo u školi još dugo razgovarati.

Zahvaljujemo se Šumariji Županja na podršci i stručnoj pomoći u realizaciji projekta,  a posebno gospodinu Zlatku Janjiću i Tihomiru Joziću, kao i  gospodinu Antunu Leakoviću.
Također hvala i roditeljima koji su podržali projekt i sudjelovali u plaćanju prijevoza i ulaznica.

Učenici šestih razreda OŠ Mate Lovraka Županja ,  u sklopu izvanučionične nastave, posjetili su u četvrtak,  19. listopada,  slavonsku šumu i Šumarski muzej u Bošnjacima. Izvanučioničnu nastavu, zajedno s učenicima, ostvarili su nastavnici: Mladen Oršolić – povijest, Radojka Matić - hrvatski jezik, Marijan Janjić -  matematika, Ljubica Korov - knjižničarka i Đurđica Lovrinović – priroda.

     Cilj ove nastave bio je na praktičnom primjeru ponoviti i produbiti znanje o kontinentalnoj listopadnoj šumi kao i razvijanje ljubavi prema prirodi našega kraja. Važno je bilo učenicima produbiti osjećaje i spoznaje kako je lijepo i potrebno živjeti u suglasju s prirodom, baš kako je to opisao i Josip Kozarac u svojoj Slavonskoj šumi.

Prvo smo posjetili već poznati Šumarski muzej u Bošnjacima. Tamo nas je gospodin Antun Leaković zanimljivim predavanjem upoznao sa Spačvanskom  šumom.

Slušajući njegova slikovita predavanja mogli smo si predočiti povezanost šume i ljudi našega kraja kroz povijest. Učenike je privukao veliki izbor predmeta i alata koje su ljudi u prošlosti sami izrađivali i koristili pri radu, a naučili smo i da su zanimanja većine stanovnika bila vezana uz šumu.  Pri obilasku muzeja učenici su rado gospodinu Leakoviću  postavljali pitanja, što je pokazalo njihovo oduševljenje posjetu muzeju.

  Na kraju predavanja u muzeju pogledali smo i zanimljiv film o Spačvanskoj šumi.  Naša slavonska šuma dio je  šume Spačvanskog bazena, najvećeg rezervata hrasta lužnjaka u Europi. Mi u Slavoniji na nju smo jako ponosni, a kvaliteta hrastovog drveta  naše šume daleko je poznata i cijenjena u cijelom svijetu.

Nakon muzeja zaputili smo se u šumu. Lijep dan i sunčano vrijeme  omogućilo je neponovljiv doživljaj slavonske šume u svoj njezinoj raskoši i ljepoti, bogatstvu i snazi.

Doživjeli smo ugođaj šume i sve boje i mirise jeseni,  a učenike je oduševilo neprestano lagano padanje lišća, poput kiše, za vrijeme cijelog boravka u šumi.

Učenici su iskustveno  prošli dio nastavnog gradiva prirode, hrvatskoga jezika, lektire, matematike i likovne kulture.

Iz prirode su učenici promatrali biljni i životinjski svijet prizemnog sloja, sloja grmlja i sloja drveća.

Istraživali su i životne uvjete u šumi – kiselost i vlagu  tla, temperaturu, svjetlost.  Također su prikupili prirodne  materijale za školsku zbirku te biljke za svoje herbarije.

Odgovarali su i na zanimljiva pitanja o Kozarčevoj Slavonskoj šumi iz lektire, a o svojim doživljajima i izgledu šume u jesen pisat će i u školskoj zadaći. Iz područja matematike mjerili su opseg i  visinu stabala,  također su bilježili i dojmove, okuse, mirise, šumove, zvukove šume...

O samom Spačvanskom bazenu i bogatstvu šume, uzgoju i očuvanju, o biljnom i životinjskom svijetu, o poslovima u šumi učenicima je na zanimljiv i razumljiv način govorio dipl. ing. šumarstva Zlatko Janjić, odgovarajući na brojna znatiželjna pitanja učenika.

Iz šume sa sobom smo ponijeli materijale za školsku zbirku, izradu panoa kao i mnoge prekrasne dojmove o kojima ćemo u školi još dugo razgovarati.

Zahvaljujemo se Šumariji Županja na podršci i stručnoj pomoći u realizaciji projekta,  a posebno gospodinu Zlatku Janjiću i Tihomiru Joziću, kao i  gospodinu Antunu Leakoviću.
Također hvala i roditeljima koji su podržali projekt i sudjelovali u plaćanju prijevoza i ulaznica.

Autor:Đurđica Lovrinović

 

Hitovi: 412