OBAVIJEST GRAĐANIMA ŽUPANJE – PROGLAŠENJE ELEMENTARNE NEPOGODE!!


Vukovarsko – srijemska županija je dana 21. srpnja 2023. proglasila elementarnu nepogodu uslijed olujnog i orkasnkog vjetra na području Grada Županje i drugih jedinica lokalne samouprave navedenih u odluci.
Ovim putem pozivamo građane Županje pogođene olujnim nevremenom dana 19. srpnja 2023. da prijave svoju štetu u Gradu Županji u vremenu od 7 do 17 sati na jedan od sljedećih brojeve telefona:
099/5963223, 091/1834775, 099/2088953 ili osobno na adresi J. J. Strossmayera 1, Županja, soba br. 12.
Rok za prijavu štete je 7 dana. Prijave će se zaprimati sve dane osim u nedjelju 23. srpnja 2023.
Nakon prijavljene štete izvršiti će se terenska kontrola na licu mjesta.
Molimo građane da pripreme fotodokumentaciju te ukoliko posjeduju rješenje o izvedenom stanju ili uporabnu dozvolu, rješenje od zajamčenoj minimalnoj naknadi i policu osiguranja. Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti na viber , whatsApp na gore navedene broje telefona ili na mail ksenija.ivankovic@zupanja.hr, annemarie.balentovic@zupanja.hr ili petar.buljević@zupanja.hr.
U slučaju da građani nemaju i ne mogu izvršiti fotografiranje oštećenih objekata isto će izvršiti terenska kontrola.
Građani koji su sanirali štetu, molimo da se prijave, dostave gore navedenu dokumentaciju i račune.
Po primitku upute iz Vukovarsko-srijemske županije, građani će biti obaviješteni o sljedećim koracima u ostvarivanju prava na naknadu štete.