Novi ugovori u sklopu Javnog poziva

Ugovori u sklopu Javnog poziva za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za ovu godinu

Danas su u Vukovarsko srijemskoj županiji podijeljeni ugovori u sklopu Javnog poziva za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za ovu godinu, ukupno 131 tisuća eura.
Od ukupno 242 prijave, 212 programa je ostvarilo pravo na potporu maksimalan iznos koji se mogao ostvariti po programu iznosio je 5 tisuća eura.
Programi su podijeljeni u pet kategorija: manifestacije u kulturi, sufinanciranje institucija i aktivnosti u kulturi, nakladnička djelatnost, kulturni programi nacionalnih manjina te manifestacije u oblasti tehničke kulture.