USKLADIMO FREKVENCIJE

IZLOŽBA NARODNE NOŠNJE – OBNOVLJENA BAŠTINA CVELFERIJE

Kategorija: /
Autor: S.Bogutovac

Jedna od više manifestacija održanih u povodu obilježavanja treće godišnjice poplave bila je izložba Narodne nošnje – obnovljene baštine Cvelferije. Izložba je trajala četiri dana u velikoj dvorani Općinske i narodne knjižnice u Drenovcima koju je vidjelo više od 2.000 posjetitelja, a najveću skupinu su činili sudionici održanog Okruglog stola u povodu treće godišnjice katastrofalne poplave 2014. „ Ova izložba je završetak Projekta Ministarstva kulture „ Rekonstrukcija i obnova  kulturne baštine u dijelovima poplavljenih područja  Cvelferije – narodnih nošnji i tradicijskih glazbala te uspostava kulturnih aktivnosti u Gunji, Račinovcima, Rajevom Selu, Drenovcima, Soljkanima, Posavskim Podgajcima, Strošincima, Đurićima i Vrbanji“. kazala je Bojana Poljaković Popović, viša stručna suradnica za kulturne i edukacijske programe koja je osmislila ovu izložbu, sa Josipom Forjan, ravnateljem Kulturnog centra Travno – Posudionica i radionica narodnih nošnji, te sa Ministarstvom kulture i Etnografskim muzejom Zagreb. Izložen je dio nošnji 11 ženskih i četiri muške, kao karakteristične za Cvelferiju što je posebno bilo zaboravljeno pa se sada obnovilo. U cijelom projektu su napravljena 84 kompleta narodnih nošnji urađena u spomenutoj radionici. Izložbu je pretio i tiskani katalog u 400 primjeraka.

                                       tekst i fotografija Stjepan Bogutovac

Hitovi: 492