USKLADIMO FREKVENCIJE

Općina Babina Greda: Udrugama 375.000 kuna

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić


U Općinskoj vijećnici Općine Babina Greda potpisani su ugovori o financiranju programa – projekata udruga za 2017.na osnovu provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području općine Babina Greda za 2017.

I Općine Babina Greda zahvaljuju svim predsjednicima Udruga na dosadašnjoj suradnji u nadi da će se u budućim vremenima suradnja intenzivirati i poboljšati na obostrano zadovoljstvo, jer jedni bez drugih ne možemo - ističe načelnik Općine Josip Krnić.Iznos dodijeljenih sredstava za područje kulture je 125.000 kuna raspoređenih na 10 prijavitelja, te u području sporta iznos iznos 249.300 kuna raspoređenih na 4 prijavitelja. Ukupno će se financirati 24 programa - projekta čija će se uspješna realizacija odraziti na cijelo područje Općine Babina Greda i na širu okolicu.

 

Hitovi: 927