USKLADIMO FREKVENCIJE

Ivana Nikolić, nova ravnateljica Gradske knjižnice: Ugodno mjesto za brojne aktivnosti

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

Izabrani ste za novu ravnateljicu Gradske knjižnice Županja . Što Vam znači preuzimanje ove dužnosti, koliko je to izazov za vas?
Za mene predstavlja jednu veliku odgovornost i veliki izazov. Osobno ću se truditi obnašati dužnost najbolje što znam. Spremna sam na dogovor i suradnju te stoga vjerujem da ću sa svima surađivati na dobrobit Gradske knjižnice Županja.

Što planirate kako bi vašim korisnicima bili pristupačniji i kako bi udovoljili zahtjevima i potrebama digitalnog doba?
Gradska knjižnica Županja nastavit će rad organizirajući promocije knjiga, književne večeri i susrete s književnicima, znanstvena predavanja i okrugle stolove, razna tematska predavanja za djecu, mlade i njihove roditelje, prigodne izložbe, kreativne radionice i igraonice, organizirane posjete učenika osnovnih škola, dječjih vrtića i ostalih zainteresiranih grupa i pojedinaca te literarne i likovne natječaje.
Fond knjižne građe Gradske knjižnice Županja planski će se popunjavati, uz redovito praćenje izdavačke djelatnosti u RH, u skladu s predviđenim otkupom Ministarstva kulture RH, korisničkim zahtjevima i potrebama te financijskim mogućnostima.
Sva novonabavljena građa tehnički će biti obrađena, stručno klasificirana po UDK pravilima, inventarizirana i katalogizirana za postojeću računalnu bazu podataka, pri čemu će biti korišten knjižnični računalni programa Zaki.
Internetska je stranica Gradske knjižnice Županja na domeni www.gkzu.hr izrađena u skladu sa zahtjevima sadašnjeg vremena te kvalitetno predstavlja knjižnicu, knjižnične usluge, kulturno-animacijske aktivnosti i niz ostalih pogodnosti za sadašnje i buduće korisnike, pri čemu udovoljava zahtjevima „modernih i suvremenih“ korisnika. Nastavit ćemo raditui na tome , te planiramo otvoriti stranice na društvenim mrežama na kojoj će se redovito objavljivati sve vijesti, aktivnosti i događanja. Na taj će se način knjižnica, u skladu sa zahtjevima današnjeg vremena, dodatno približiti svima koji se svakodnevno služne internetom.
Tu je i nastavak projekta od Slikovnice do enciklopedija, te pokretanje novih projekata ; pričaonice – Čitajmo zajedno, programa Čitajmo od rođenja , Kino u knjižnici i E-knjige.
Radno vrijeme je svaki dan od 7do 19h , s tim što će vrata Knjižnice subotom biti otvorena od 8 do 12 sati ( do sada je to bilo do 10 sati).

Koje će ubuduće biti mjesto Knjižnice u društveno i kulturnom životu Grada?
Gradska knjižnica Županja će i dalje zauzimati vodeće mjesto u kulturnom i društvenom životu Grada, a to možemo potvrditi kroz veliku uključenost stanovnika u naše programe i usluge. Brojka od preko 20 000 posjeta godišnje, oko 1200 članova te fond oko 60 000 svezaka samo je potvrda važnosti knjižnice i interesa za aktivnosti koje provodimo. Izrazito smo zahvalni što nas se prepoznaje kao važan dio života u Gradu, te ćemo nastaviti s uvođenjem inovativnih sadržaja kako bismo  omogućili građanima  provođenje kvalitetnog vremena u knjižnici i s knjižnicom.
Identitet knjižnice koji gradimo je slobodno i zabavno mjesto za svakog pojedinca, mjesto bez predrasuda, podržavajuće u otkrivanju vlastite kreativnosti i interesa. Mjesto razmjene ideja i informacija koje obogaćuju sadašnjost te pripremaju svakog pojedinca za budućnost i izazove koje ona donosi.

Prostor Knjižnice je skučen i prenatrpan knjigama, kako tim uvjetima prilagoditi rad i ostvariti sve što planirate? Kako dugoročno riješiti ovaj problem?
Prostor knjižnice jedan je od temeljnih uvjeta za uspješan rad. Prostrane, oku ugodne i udobne knjižnice privlače nove korisnike no to je još uvijek u mnogim sredinama nedosanjan san.  Prostori narodnih knjižnica u Hrvatskoj većinom su nastali prenamjenom građevina čije planiranje nije podrazumijevalo uvjete potrebne za maksimalnu iskoristivost prostora u svrhu javnog okupljališta. Takva je situacija I kod nas.
U našoj zgradi su tri ustanove i prostor knjižnice (prizemlje) nije adekvatno rješenje. Po UNESCO-vom manifestu Narodna je knjižnica mjesno obavijesno središte, koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti. Mi, nažalost nemamo pristup za osobe s tjelesnim oštećenjima
Prostor nam je rascjepkan. Podijeljen na dva dijela što je jako nezgodno za rad, a samo predvorje je neiskorišteno. Znači, zgrada mije adekvatno rješenje za knjižnicu. Ono što za sada mogu obećati je da će Gradska knjižnica Županja projekte redovito prijavljivati na sve natječaje namijenjene knjižničnoj djelatnosti kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji.

Kakva je budućnost Knjižnice u Gradu?
Gradska bi knjižnica Županja u budućnosti trebala težiti prepoznavanju aktualnih i istinskih potreba korisnika slijedeći pritom najviše moguće standarde i kreirajući nove.
Poslanje Gradske knjižnice Županja ni u budućnosti ne smije biti povezano samo uz posuđivanje knjiga, već uz mnogobrojne ostale aktivnosti.
Kvalitetan izbor knjiga, brojne usluge, radionice, veći projekti, raznovrsni kreativni natječaji i ostala raznolika događanja za sve dobne skupine, uslužno knjižnično osoblje te ugodan pristup i ozračje u svim odjelima knjižnice bit će i dalje temelj za privlačenje što većeg broja novih korisnika u Gradskoj knjižnici Županja, što će dovesti ostvarenju cilja koji je učiniti Gradsku knjižnicu Županja dnevnim boravkom svih građana grada Županje i okolnih općina.

Budućnost oblikujemo s Vama dragi građani . Pozivamo Vas da se svojim prijedlozima i idejama aktivno uključite u poboljšanje naših usluga. Tu smo zbog Vas I za Vas!
Hitovi: 98