USKLADIMO FREKVENCIJE

"Kad sam bio đeca"

Kategorija: /
Autor: S.Bogutovac
Publicist i pjesnik Vinko Juzbašić ( Vinkovci, 1971.) u svojoj tridesetoj knjizi KAD SAM JA BIO ĐECA donosi literariziranu autobiografiju pisanu na mjesnome govoru, te popis preko tisuću i sto bibliografskih jedinica, sažimajući tako svoj dosadašnji javni, a napose pisani rad u proteklih pedeset godina života. „ Prema mjesnome govoru starosjedioci u Bošnjacima, danas uglavnom šokački Hrvati, poluikavici su ili ijekavici s lokalnim jezičnim specifičnostima, a jedna od njihovih neobičnih izreka učinila mi se kao dobar naslov ovoj knjizi u kojoj pišem o svom životu, pisanom radu i javnom angažmanu.“ rekao nam je Juzbašić. Pogovor – Književna bravura autobiografske minijature, napisao je Petar Elez, ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru. Knjiga je tiskana u vlastitoj nakladi uz potporu Vukovarsko srijemske županije i Općine Bošnjaci.
Hitovi: 31