USKLADIMO FREKVENCIJE

Razgovor :Martina Kelava. ravnateljica Muzeja Cvelferije

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić
Uskoro će biti pet godina od osnivanja Muzeja Cvelferije.
Što možete reći o tom jubileju i „Akciji spašavanja baštine na područjima ugroženima poplavom u naseljima Gunja, Račinovci i Rajevo Selo“?
 
Idejni začeci osnivanja muzeja se vežu uz drenovačku udrugu „Duhovno hrašće naše Gospe Šumanovačke“ i devedesete godine 20. stoljeća; te se nastavila razvijati i kroz rad Udruge za očuvanje tradicijskih rukotvorina „Čuvarice“ iz Drenovaca koja je organizirala manifestaciju Noć muzeja od 2013. do 2016. godine.
Najveći značaj za osnivanje Muzeja imala je „Akcija spašavanja baštine na područjima ugroženima poplavom u naseljima Gunja, Račinovci i Rajevo Selo“ koja je uslijedila nakon katastrofalnih poplava 2014. godine.1 Nakon povlačenja rijeke Save i prvih odlazaka na teren s namjerom utvrđivanja stanja na terenu, na inicijativu mr. sc. Janje Juzbašić, ravnateljice Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber iz Županje iznesene na skupštini Muzejske udruge istočne Hrvatske (MUIH) pozvani su muzealci u spašavanje građe u poplavljenom području. Akcija se provodila u dva smjera: „s jedne strane cilj akcije bio je spasiti čim više različitih vrijednih predmeta, ponajprije tradicijskoga i građanskoga kućnog inventara u privatnom vlasništvu te ostale vrijedne umjetnine iz različitih ustanova, a posebice crkava, knjižnica, udruga i dr.“2, i s „druge strane informirati javnost o važnosti spašavanja baštine kako bi se mogle pokrenuti potrebne aktivnosti u vezi osnivanja Muzeja Cvelferije, o kojemu se u općinama Drenovci, Vrbanja i Gunja, već i prije ove katastrofalne poplave razgovaralo i dogovarale se smjernice za njegovo osnivanje.“3 Provedbu Akcije podržali su Hrvatsko muzejsko društvo, Hrvatsko etnološko društvo, Ministarstvo kulture RH, kao i brojni muzeji, institucije i pojedinci.
Nakon provedbe Akcije uslijedila je obnova prikupljene građe koja se i narednih godina nastavila odvijati, obzirom da je riječ o više od dvije tisuće prikupljenih predmeta. Do osnivanja novog Muzeja o građi su skrbili djelatnici županjskog muzeja, obzirom da je područje Cvelferije pripadalo pod njegov djelokrug.
Postupak osnivanja pokrenula je Općina Drenovci te je 30. studenog 2015. godine Općinsko vijeće Općine Drenovci donijelo „Odluku o osnivanju Muzeja Cvelferije“.
U ožujku 2016. je za privremenu ravnateljicu Muzeja Cvelferije – u osnivanju imenovana Martina Mišetić, magistra etnologije i kulturne antropologije, a godinu dana kasnije je imenovana za ravnateljicu. Od 2019. godine u Muzeju je zaposlen Ivan Lučić, magistar povijesti.
Od početka lipnja 2016. godine Muzej počinje sa svakodnevnim radom te od tada do danas djeluje u privremenom prostoru u sklopu zgrade Općine Drenovci u središtu Drenovaca.
Imate uspješnu suradnju sa „Zavičajnim muzejom Stjepan“ Gruber Županja?
Muzej Cvelferije od svog osnivanja do danas ima izvrsnu suradnju sa županjskim muzejom. Od samog početka u procesu osnivanja Muzeja Cvelferije, neizmjernu ulogu imala je mr. sc. Janje Juzbašić, ravnateljica županjskog muzeja.
Suradnja se nastavila i kasnije kroz pripremu i realizaciju muzejskih aktivnosti:
- izložbu „Čuvali smo granicu na Savi“ koja je bila postavljena u Drenovcima i Županji u ljeto 2018. godine povodom obilježavanja dvjesto deset godina od uspostavljanja 12. kompanije 7. Brodske pukovnije. (Autorice tekstova izložbe i kataloga: Martina Kelava, mag. ethnol. et anthrop., kustosica, Muzej Cvelferije i Marta Stjepanović, mag. hist.; mag. ethnol. et anthrop., kustosica, Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja, Autori izložbe: Ivan Ćosić Bukvin, Vrbanja; mr. sc. Janja Juzbašić, viša kustosica, Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja; Martina Kelava, mag. ethnol. et anthrop., kustosica, Muzej Cvelferije; Marta Stjepanović, mag. hist.; mag. ethnol. et anthrop., kustosica, Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja).
- izložbu „Umijeće šaranja tikvica u Slavoniji“ postavljenu u Drenovcima povodom Dana Općine u rujnu 2019. godine. Autorica izložbe je mr. sc. Janja Juzbašić
- izložbu „Djetinjstvo u Županji 1960-ih“ u Drenovcima koja je otvorena 23. rujna ove godine te je otvorena do 8. listopada 2020. godine.
 
 Što možete reći o budućim aktivnostima?
U vremenu koje slijedi Muzej Cvelferije nastavit će s razvijanjem istih vrsta aktivnosti kao i u prve četiri i pol godine djelovanja s tim da će se usporedno provoditi daljnje pripreme za buduću zgradu i stalni postav. Idejno rješenje buduće zgrade Muzeja Cvelferije, koja će se nalaziti u središtu Drenovaca, nasuprot zgrade Općinske narodne knjižnice Drenovci i župne crkve Sv. Mihaela Arkanđela, izrađuje Radionica arhitekture iz Zagreba, na čelu sa Goranom Rakom, arhitektom.
U novoj muzejskoj zgradi sa stalnim postavom prezentirat će se ukupna arheološka, povijesna i etnološka baštine područja Cvelferije; a u tome pregledu značajno mjesto zauzima uspostavljanje 12. drenovačke kompanije 7. Brodske pukovnije po kojoj današnje područje ovog dijela granice uz rijeku Savu nosi naziv Cvelferija, kao i novi Muzej. Uz zgradu u Drenovcima u planu je i izgradnja ispostave Muzeja Cvelferije – Muzej poplave u Račinovcima.
Branka Galović-Dabić
Foto:Stjepan Bogutovac

1 Detaljnije o Akciji u: Juzbašić, Janja i Mišetić, Martina: Spašavanje tradicijske baštine u poplavljenim selima Cvelferije, Zbornik Urbani Šokci 10, Kulturni znak Cvelferije – šokačko bunjevačko pamćenje vode, ur. Goran Rem, Šokačka grana Osijek i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Subotica, Osijek, 2016., str. 261.-276.

2 Juzbašić, Mišetić; op. cit., str. 266.

3Ibidem.

Hitovi: 116