USKLADIMO FREKVENCIJE

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gajevi“

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić
Uprkos nepovoljnim gospodarskim i društvenim prilikama, radovi na sanaciji odlagališta neopasnog otpada „Gajevi“ odvijaju se planiranom dinamikom.Radovi na sanaciji odlagališta započeli su u ožujku ove godine, od tada danas je izvršeno snimanje nultog stanja i iskolčenje tijela odlagališta, te je kompletno izvršen iskop,prebacivanje otpada i formiranje tijela odlagališta u projektirane gabarite. Postavljeni su i ugrađeni geosintetici, čime je dovršen najveći dio radova. Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Gajevi“, provodi se sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdobolju od 2014 do 2020. Ukupna vrijednost investicije je 6 milijuna 597 tisuća kuna, od čega 85 posto prihvatljivih izdataka projekta odnosno 3 milijuna 808 tisuća kuna. Preostali iznos financirat će općina iz svog proračuna.
Sanacija se provodi u skladu s pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalippta otpada, a obuhvaća iskop i premještanje dijela otpada. Preoblikovanje otpadai njegovo prekrivanje završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, sustava pasivnog otplinjavanja, obodne makadamske prometnice, ograde oko prostora odlagalište i ulaznih vrata, te krajjobrazno uređenje prostora odlagališta.
Predivđeno trajanje radova je do listopada ove godine, nakon čega slijedi operativna faza projekta – monitoring i održavanje sanitarnog odlagališta i to kroz narednih 30 godina. Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, i postići zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.
Hitovi: 216