USKLADIMO FREKVENCIJE

Završetak projekta "Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja"

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević


U maloj gradskoj vijećnici Grada Županja održana je završna konferencija projekta "
Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja" na kojoj su predstavljeni ciljevi i rezultati projekta kojim se utjecalo na poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU.

Za projekt Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja dodijeljeno je 54.752.929,00 kn iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša „Ulaganje u budućnost“, što predstavlja 71,11% od ukupne vrijednosti projekta od 76.997.152,00 kn bez PDV-a. Preostalih 8,89% zajedno sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede (40,00%), Hrvatske vode d.d. (40,00%), Grad Županja (17,65%) i Općina Štitar (2,35%). "Veliko je zadovoljstvo da su tijekom projekta postignuti indikatori, dakle, čista voda, sukladno Pravilniku, ide u rijeku Savu, znači, zaštita okoliša je postignuta." istaknuo je na završnoj konfrenciji direktor "Komunalca" d.o.o. Ilija Lešić i dodao da je uređaj nakon 6 mjeseci probnog rada u funkciji već ukupno 9 mjeseci. "Sve analize su dobre, svi podatci s uređaja su u redu, što je svima nama zadovoljstvo jer je ovaj projekt postigao svoj cilj. " rekao je Lešić.

Tijekom trajanja projekta izgrađeno je ili rekonstruirano 14 km kanalizacijske mreže, 1894 stanovnika-kućanstava priključeno je na novu/rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu, 90% stanovnika priključeno je na UPOV, a 95% stanovnika s mogućnošću priključenja na sustav odvodnje, a procijenjeni kapacitet UPOV-a je 17.000 ES


Opći cilj ovog projekta je poboljšati kvalitetu okoliša i zaštitu zdravlja ljudi na području grada Županje i općine Štitar kroz poboljšani sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU, dok su specifični ciljevi poboljšati prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode u aglomeraciji Županja, zaštiti resurse podzemnih voda kroz povećavanje postotka prikupljene otpadne vode u području i smanjivanjem procjeđivanja putem sanacije odvodnje, zaštiti stanovništvo i okoliš od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u otvorene vodotoke, te smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode u svrhu zaštite vodnih resursa. "U Štitaru su građani bez naknade dobili sve priključke na kanalizaciju, 710 priključaka, te svi građani koji nisu u trenutku implementacije projekta imali priključak na vodu dobili priključke, odnosno, ukupno 524 priključka." rekao je na završnoj tiskovnoj Josip Vrhovac, voditelj projekta.

 

O projektu je govorila i Ana Cvitković-Komesarović, direktorica Lokalne agencije za razvoj Vjeverica d.o.o..

Rezultat provedbe projekta je da se 90% stanovnika aglomeracije priključilo na sustav odvodnje i UPOV.

Razdoblje provedbe projekta je lipanj 2014.-te do ožujka 2018.-te.

Hitovi: 401