Javni poziv

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Županja

Odbor za dodjelu javnih priznanja objavio je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Županja.
Javna priznanja Grada Županja su:

  • Povelja Grada Županje- počasni građanin
  • Zlatni grb Grada Županje
  • Srebrni grb Grada Županje
  • Zahvalnica Grada Županje.

Javna priznanja Grada Županje dodjeljuju se pojedincima i pravnim osobama za:

Posebne zasluge za stvaranje i promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Županje, dugogodišnju suradnju i potporu na unapređivanju potreba Grada i građana te izniman doprinos razvoju Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti;
-cjelovito djelo i iznimne rezultate koje je pojedinac ostvario tijekom svojeg radnog vijeka i života postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, sportu i drugim djelatnostima na području Grada Županje, a koji predstavljaju osobito vrijedan doprinos i od posebnog su utjecaja na razvoj Grada Županje i Hrvatske
-dugogodišnje iznimne rezultate gospodarskih i drugih subjekata postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, sportu i drugim djelatnostima na području Grada Županje i od posebnog su utjecaja na razvoj Grada Županje i Hrvatske;
-kontinuirano obavljanje djelatnosti i postignute rezultate koji doprinose boljitku Grada Županje;

-dugogodišnje postignute rezultate gospodarskih i drugih subjekata u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, sportu i drugim djelatnostima na području Grada Županje i od posebnog su utjecaja na razvoj Grada Županje;

-obilježavanje značajnijih obljetnica, za trajnu, općepriznatu djelatnost kojom su doprinijeli i doprinose razvitku i boljitku Grada Županje te dugogodišnji predan gospodarski, profesionalan ili volonterski rad

-iznimne postignute rezultate u godini koja prethodi godini dodjele Zahvalnice, u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, sportu i drugim djelatnostima, koji su od posebnog utjecaja na daljnji razvitak Grada Županje

Pisani prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja do 31. svibnja 2023. godine na adresu: Grad Županja, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Josipa Jurja Strossmayera 1, 32 270 Županja, osobno ili poštom, te na adresu elektroničke pošte: pisarnica@zupanja.hr

Odluka o javnim priznanjima Grada Županja, popis dosadašnjih dobitnika javnih priznanja i obrazac Prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Županja nalaze se na mrežnoj stranici Grada Županja.