Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje

Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu

Pročitajte sve detalje ovdje :

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-financiranje-projekata-i-programa-iz-podrucja-socijalne-s-1/

 

 

Odgovori