Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje

Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge umirovljenika u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu

Sve detalje pročitajte ovdje: 

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-financiranje-projekata-i-programa-koje-provode-udruge-umi/

 

 

Odgovori