Izrađena projektno – tehnička dokumentacija za projekt TLC – a u Vinkovcima

U Vinkovcima je danas održana završna konferencija projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Transportno – logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije“ vrijednog 3.052.896,00 kuna, odnosno 405.188,93 eura.
Prateći svjetske gospodarske trendove, Vukovarsko-srijemska županija započela je ulaganja u izradu dokumentacije za TLC još 2018. godine izradom studije izvodljivosti, te je ostvarenje cilja koji je zamišljen provedbom ovog projekta pri samom kraju. „Kraj je jedne od etapa, odnosno etape koja čini temelj jer je u sklopu iste zapravo izrađena i pripremljena projektno – tehnička dokumentacija koja nam je osnova za nekakvu daljnju realizaciju i investicije.“ – istaknula je ravnateljica Razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije Zrinka Čobanković koja je ujedno i partner na ovome projektu.
Također je nadodala: „Razvojnim sporazumom Slavonije, Baranje i Srijema Vlada Republike Hrvatske je TLC kao županijski strateški projekt uvrstila na listu projekata kojima će biti osigurano financiranje iz višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. ili proračuna Republike Hrvatske.“
Direktor tvrtke Granova d.o.o. koja je izrađivala glavni projekt Tihomir Nikolić, sudjelovao je na današnjoj konferenciji i tom prigodom rekao koliko je zahtjevno bilo izraditi isti: „Nakon idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole pristupilo se izradi glavnog projekta. Projekt je dosta zahtjevan, isprepliće se puno struka, tu imamo spoj sa željeznicom i cestovnim prometnicama, trebalo je riješiti jedno zahtjevno područje i odvodnju, što oborinsku, što drugo. Dokumentacija je sada u završnoj fazi, do kraja godine bi trebala biti ishođena i dozvola, također se izrađuje i tender dokumentacija koja će biti izrađena u istome roku. U principu neki idući korak je natječaj za izvođenje radova i uskoro ćete imati TLC u Vinkovcima.“
Voditelj Odjela za provedbu programa i projekata RA VSŽ Goran Koprivnjak u ulozi koordinatora na projektu pojasnio je što je radio cijeli tim na ovome projektu: „Posao nije bio lak iz razloga što se radi o velikom području,  površine od 57 hektara, za koje je bilo potrebno riješiti imovinsko – pravne odnose i razne pravne suglasnosti s javnopravnim tijelima. Projektni tim koji je provodio ovaj projekt čini  preko 20 osoba, to nije mali tim, ali uspješno smo odradili posao.  Pri tome prvenstveno mislim i na tehničke stvari u projektu, s obzirom da se u sklopu projektno – tehničke dokumentacije projektiraju i skladišta koja će ići u najam našim mikro i malim poduzetnicima, ali i sva značajna i velika infrastruktura  koja se projektira unutar ove poduzetničke zone.“