Vlč. Ivan Benaković doktorirao biblijsku teologiju u Rimu

Vlč. Ivan Benaković, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije stekao je u utorak 14. lipnja naslov doktora biblijske teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu, obranivši disertaciju pod naslovom „The dynamism of naming in the Book of Revelation. An analysis of the concept of name in the Book of Revelation“ (Dinamizam imenovanja u Knjizi Otkrivenja. Analiza koncepta imena u Knjizi Otkrivenja).

Komisija za obranu doktorske disertacije bila je slijedeća: prof. Vasile Babota (predsjednik), prof. Giuseppe Di Luccio (cenzor) i prof. Luca Pedroli (moderator). Obrani su prisustovali mons. Đuro Hranić, nadbiskup metropolit đakovačko-osječki, Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, Marko Škraba, vicerektor Zavoda, svećenici studenti iz Zavoda sv. Jeronima i drugih rimskih zavoda, roditelji i sestra te prijatelji i kolege novog doktora znanosti.

U devet poglavlja doktorske disertacije vlč. Ivan Benaković, polazeći od značenja grčke riječi onoma (ime), analizira uporabu iste riječi te njezina različita značenja u kontekstu Knjige Otkrivenja. Temeljno polazište za rad je uvriježeno shvaćanje o smislu imena ljudske osobe kao nositelja identiteta ljudske osobe. Još u drevnim kulturama poput grčke gdje se u imenu gledala moć i snaga, a ponekada i mogućnost upravljanja imenovanom stvarnošću, vidljivo je kako se riječju onoma htjelo ukazati na nešto više od pukog imena osobe ili stvari. Kada je pak u pitanju Hebrejska biblija vidljivo je kako se hebrejska riječ šem (ime) koristi kako bi se ukazalo na identitet osobe, a često i na identitet samoga Boga (Jahvu).

Vlč. Ivan Benaković rođen je 27. rujna 1989. u Vinkovcima. Osnovnoškolsko obrazovanje stekao je u Županji. Srednju školu, Opću gimnaziju, završava 2008. u  Županji. Nakon završene srednje škole upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu kako bi stekao zvanje diplomiranog teologa. U drugoj godini studija teologije pristupa Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu kako bi započeo svoju svećeničku formaciju. Teologiju je diplomirao 2013. god te biva zaređen za đakona 6. listopada 2013. god. Đakonski praktikum obavljao je u župi Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu.

Potom 29. lipnja 2014. u Đakovu biva zaređen za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Biskup mu povjerava službu župnog vikara u Župi Preslavnog Imena Marijina u Osijeku (Donji grad). Tu službu vrši godinu dana te potom 2015. godine nadbiskup Đuro Hranić ga šalje na postdiplomski studij biblijskih znanosti na Papinski biblijski institut u Rimu gdje 2019. postiže akademski stupanj magistra biblijskih znanosti (SSL) položivši sve ispite te napisavši magistarski rad pod naslovom: „An exegetical-theological analysis of Rev 19, 11-16 with special attention to the dynamism of naming“ („Egzegetsko-teološka analiza Otk 19, 11-16 s posebnim naglaskom na dinamizam imenovanja”).

Mentor magistarskog rada bio je prof. Luca Pedroli. Za vrijeme magistarskog studija iz biblijskih znanosti boravi jedan semestar na studiju u Jeruzalemu pri Hebrejskom sveučilištu gdje usavršava Hebrejski jezik te se upoznaje s arheologijom Svete zemlje. Osim studija u Jeruzalemu za vrijeme magisterija pohađa i kolegije iz suvremenog hebrejskog jezika na Institutu kardinal Bea pri Sveučilištu Gregoriana u Rimu. Također biva sudionikom znanstvenog usavršavanja u Grčkoj 2019. pod vodstvom prof. Scott Brodeur, Vasile Babota, Stella Patituci i Giovanni Uggeri u sklopu kolegija “Paolo e il suo ambito”.

U ak. godini 2018./2019. postaje asistent na Katoličkom Bogoslovnom fakultetu u Đakovu gdje i danas sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Opći uvod u Sveto pismo, Pavlovi spisi i ostali spisi NZ, Hebrejski jezik, Biblijska antropologija SZ te Kumranski rukopisi i NZ. Završivši magisterij biblijskih znanosti na Papinskom biblijskom institutu u Rimu, u jesen 2019. godine upisuje doktorat iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Za vrijeme izrade doktorske radnje radi kao asistent na KBF-u u Đakovu te aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima međunarodnog predznaka. Uz to objavljuje znanstvene radove u znanstvenim i stručnim časopisima u Republici Hrvatskoj te je gost u radio i TV emisija religijskog programa hrvatskog govornog područja. Od 2020. član je Biblijskog instituta koji djeluje pri KBF-u u Zagrebu te aktivno sudjeluje na projektima istog instituta. Za vrijeme studija u Rimu od 2015. god do datuma obrane doktorske radnje boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima.

izvor:djos