U Županji najviša izmjerena temperatura u srpnju 2007. godine

Ljetne vrućine s visokim temperaturama prate nas od početka lipnja, a ljeto je vrijeme kada se pitamo koje su do sada najviše izmjerene temperature zraka. 

Do sada je apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije u hladu meteorološke kućice, zabilježena 4. kolovoza 1981. godine u Pločama i iznosila je 42,8 °C. Gotovo svi apsolutni maksimumi izmjereni su u srpnju i kolovozu. Najviše je izmjerenih maksimuma tijekom kolovoza 2012. godine, s time da je većina postaja počela raditi od sredine prošlog stoljeća. Na postajama s duljim nizom mjerenja (od 19. stoljeća) ističe se postaja Crikvenica gdje je apsolutni maksimum od 39,0 °C izmjeren 17. srpnja 1928, podaci su Državnog hidrometeorološkog zavoda

U Županji je najviša temperatura od 40,5 °C izmjerena 24. srpnja 2007. godine, a u postaji Gradište gdje se temperature mjere od 1981. godine najviša je izmjerena 6. kolovoza 2012. godine i iznosila je 40,8 °C, podaci su DHMZ-a.