Projekt razmjene mladih "Be great-create"

Gradskom društvu Crvenog križa Županja je odobren projekt „Be great - create“ financiran od strane Europske komisije unutar programa Erasmus+. Projekt je to razmjene mladih sa susjednim partnerskim zemljama Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, a koji je namijenjen mladima s manje mogućnosti u dobi od 18 do 29 godina. U projektu sudjeluju sudionici iz Gradskog društva Crvenog križa Županja, sudionici iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje s domom ''Vuk Karadžić'' Sombor te sudionici iz Crvenog krsta/križa Brčko distrikta. Projektne aktivnosti provodit će se u Odmaralištu GDCK-a u Rogoznici od 28. kolovoza do 6. rujna. U projekt će biti uključeno 48 sudionika, po 16 iz svake zemlje, od čega se u svakoj grupi nalazi po 2 voditelja, 2 osobe u pratnji i 12 mladih sudionika. Također će na razini cijele grupe djelovati i zdravstveni voditelj s obzirom na zdravstvene poteškoće sudionika koji su u većem broju osobe s invaliditetom.

Mladi će, sudjelujući u projektu "Be great - create", unaprijediti svoje socijalne i kreativne vještine i znanja, što može rezultirati njihovom boljom integracijom u društvo, većom zapošljivosti i smanjenim rizikom od socijalne isključenosti. Sudjelujući u aktivnostima projekta, mladi će neminovno steći ili dodatno ojačati mnoge vještine. Aktivnim sudjelovanjem u različitim radionicama, mladi će razvijati znanja i vještina iz kulturnih i umjetničkih područja te će ih se poticati na primjenu istih, razvijanje socijalnih kompetencija i kreativnog mišljenja, izobrazba za promišljanje i razumijevanje umjetničkog stvaralaštva i pozitivnog utjecaja umjetnosti na društvene procese. 

"Glavni cilj projekta "Be great - Create" je povećanje socijalne uključenosti mladih s manje mogućnosti, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Poučeni bogatim iskustvom u radu s mladima, a posebice mladima s invaliditetom i manje mogućnosti, kroz razne druge projekte koje provodimo, kroz naš Cjelodnevni boravak i Klub mladeži svjesni smo činjenice kako su sudionici ove razmjene, ali i općenito mladi suočeni s limitiranim kulturno umjetničkim aktivnostima , i a mogućnostima koji ograničavaju njihov osobni razvoj i integraciju u društvu. Razlozi za to su nedostatna financijska sredstva što rezultira nedovoljnim ponudom kulturno umjetničkih aktivnosti i zapravo nepristupačnosti programa što diskriminira mlade s invaliditetom, stoga smo za ovaj projekt odabrali baš područje kulture i umjetnosti. Aktivnosti će biti diskusije općenito na temu umjetnosti i kulture, kazališne umjetnosti, kroz turistički obilazak Rogoznice upoznat ćemo se s poviješću i kulturnom i kulturnim nasljeđem ovoga mjesta i cijeloga Jadrana, radit ćemo reportaže koje će se sastojati od fotografija i videozapisa koje će sudionici tom prilikom izraditi, imat ćemo i ekološku radionicu i drugi", kaže Ivana Kosić.

Projekt se temelji na vrijednostima EU, odnosno poštivanju ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava mladih s invaliditetom.