Najbolja turistička sela

"Najbolja turistička sela" - globalna je inicijativa kojom Svjetska turistička organizacija promovira sela koja čuvaju kulturnu baštinu i tradiciju, te imaju uvjete za održivi razvoj turizma. Za najbolje turističko selo u svijetu Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije kandidira ove godine Općinu Bošnjaci. Naime, ova inicijativa prepoznaje ona sela posvećena tome da turizam učine snažnim pokretačem njihovog razvoja i blagostanja. Sela se ocjenjuju na osnovu skupa kriterija koji pokrivaju devet oblasti; od kulture i prirodnih resursa, ekonomske , socijalne i ekološke održivosti, turističkog potencijala, upravljanja i određivanja prioriteta turizma do infrastrukture , povezanosti, zdravlja i sigurnosti. Ministarstvo turizma i sporta RH-a odabrat će do tri kandidata - sela koja će predstavljati Republiku Hrvatsku.

Bošnjaci su mjesto koje posljednjih godina puno ulaže u unapređenje turizma, njeguje svoje lokalne vrijednosti i aktivnosti, uključujući i lokalnu gastronomiju. To je prepoznato na županijskoj i državnoj razini, kaže načelnik općine Bošnjaci Andrija Juzbašić.

U Bošnjacima se ovih dana povodom kandidature snima spot koji obuhvaća svih devet oblasti koji će se ocjenjivati. Teško je očekivati da će Bošnjaci već na prvoj kandidaturi dobiti oznaku najboljeg svjetskog turističkog sela, iako to nije isključeno, no u svakom slučaju će biti poticaj za dalje kako bi se ispunili u potpunosti svi kriteriji i za koju godinu dobilo ovo vrijedno priznanje.