Evidencija bicikala

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Županje, a na inicijativu „kontakt“ policijskih službenika od 29.06.2011. godine pokrenulo je projekt evidencija bicikala. Prva akcija provedena je na županjskoj tržnici. Do danas je registrirano 1122 bicikala, a kako ističe Darko Đaković, policijski službenik za prevenciju PGP Županja, namjeravaju pretežito srijedom (ako dozvole vremenski uvjeti) provoditi evidenciju bicikala, no prakticirali bi taj projekt i drugim danima, ovisno o zainteresiranosti građana, a kontakt policijski službenici će uvijek biti spremni za suradnju i pomoć.
„Novina u ovom projektu je da bi u suradnji s Vijećima za prevenciju kriminaliteta Općine Cerna i Babina Greda započeli s evidentiranjima bicikala u mjestima Cerna i Babina Greda i to čim završimo s pripremama i izradom novog evidencijskog lista, dok dosadašnji evidencijski listovi koje smo izdali građanima u Županji su i nadalje validni. „poručuju iz policije i podsjećaju kako „biciklistička evidencija“ ima najprije preventivno djelovanje, te suzbijanje krađa bicikla, potom, jednostavnija je identifikacija nađenih, ostavljenih, predanih ili odbačenih bicikala, a s ciljem pronalaska i vraćanja vlasnika.
„Upravo je naša ta preventivna akcija poticajno utjecala, budući da su evidentiranje bicikala i odnosi policijskih službenika s građanima utjecali na sve veću i pozitivniju medijsku prisutnost o toj temi, a nadasve, takva aktivnost je uzročila smanjenje krađa bicikala, što je policiji olakšao rad i time smo građanima zajamčili sigurnost iz te sfere. Policijska uprava vukovarsko-srijemska će i ove godine pribaviti te građanima dijeliti letak „Kako zaštititi  bicikl od krađe“.” naglašava Darko Đaković, policijski službenik za prevenciju PGP Županja.