USKLADIMO FREKVENCIJE

Površine zasijane sojom sve veće

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

Soja postaje sve značajnija ratarska kultura, te su površine zasijane sojom sve veće.Primjenom određenih agrotehničkih mjera ili proizvoda možemo značajno unaprijediti proizvodnju soje, te ostvariti ekonomsku ali i ekološku dobrobit. Jedna od takvih mjera je predsjetvena bakterizacija sjemena soje, odnosno primjena proizvoda Nitrobakterin. Nitrobakterin je inokulant za predsjetvenu bakterizaciju sjemena soje bakterijom Bradyrhizobium japonicum. Primjenom inokulanta u uzgoju soje utječe se na bolju nodulaciju, odnosno tvorbu bakterijskih kvržica skupljenih na korijenu soje, koje u prosjeku fiksiraju oko 120 kg dušika po hektaru u jednoj sezoni, čime se postiže značajna ušteda na mineralnim dušičnim gnojivima. Osim toga povećava se rast i prinos soje, kvaliteta zrna, te biološka aktivnost tla. Dobro nodulirana soja ostavlja tlo bogato organskom masom (10-14 t/ha) i dušikom (do 150 kg čistog N/ha). Slijedeća prednost provodjenja bakterizacije sjemena je da nema ispiranja biološki vezanog atmosferskog dušika, spriječena je i eutrofikacija podzemnih voda, prvenstveno pitke vode. To je s ekološkog aspekta najvažnija prednost biološki fiksiranog dušika u odnosu na mineralni dušik. Bakterizaciju sjemena soje trebalo bi uvijek provoditi na tlu gdje soja nije uzgajana ili je prošlo više od tri godine od posljednje sjetve, zatim kad je pH tla ispod 6,00, te na zbijenim tlima. Efikasni sojevi kvržičnih bakterija formiraju kvržice i fiksacija dušika počinje već nakon 2-3 tjedna od sjetve, produžuje se često do zriobe, a fiksacija dušika doseže maksimum na koncu cvatnje i na početku razvoja mahuna. Kod bakterizirane soje dušik treba unijeti samo u količini koja mora zadovoljiti njene potrebe za početni period vegetacije, odnosno dok se ne uspostavi dovoljan intezitet simbioze. Dostatnom se smatra količina od 40-60 kg dušika/ha u predsjetvenoj pripremi ili startno. Stoga se primjenom ovog proizvoda postižu značajne uštede u troškovima gnojidbe. Primjena inokulanta za bakterizaciju sjemena soje bi trebala biti standardna agrotehnička mjerau proizvodnji soje.

                              Ivan Serezlija, mag.ing.agr.

Hitovi: 680