USKLADIMO FREKVENCIJE

HZZ objavio koja su zanimanja deficitarna, a za koja treba smanjiti upisnu kvotu

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić
Kako poručuju  iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima provedena je na osnovi statističkih podataka i relativnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih prema obrazovnom programu koji su završili, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih anketom poslodavaca, te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju.
Temeljem te analize i prognoze nastala je nova publikacija s preporukama za obrazovnu upisnu politiku, koje govore u kojim zanimanjima treba povećati, a u kojima smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata.
– Na temelju relativnog položaja pojedinih zvanja u prethodnom razdoblju napravljena je prognoza njihovog položaja u budućnosti. Osim toga, u obzir su uzeti strategije i planovi gospodarskog razvoja odnosno razvoja pojedinih sektora na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Na osnovi prognoziranog položaja pojedinih zvanja na tržištu rada izrađene su preporuke u pogledu povećanja ili smanjenja broja upisanih učenika i studenata u pojedine obrazovne programe. Pri tome su u obzir uzeti i podaci o broju već upisanih učenika i studenata u pojedine obrazovne programe. Analize, prognoze i preporuke izrađene su na razini lokalnih tržišta rada kako su ih odredili regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Lokalna tržišta rada uglavnom su županije, ali mogu biti i dijelovi županija, te pojedinačni gradovi ili općine, stoji u uvodu publikacije HZZ-a.
Dodatno se i napominje kako su prilikom izrade ovogodišnjih preporuka regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pregledali su i uzeli u obzir promjene upisnih kvota za srednje škole i visoka učilišta tijekom protekle godine.
Kada je riječ o području kojem pripada Grad Županja najviše nedostaje trogodišnjih strukovnih zanimanja, poput zidara, ,limara, tesara, keramičara, bravara, tokara,pekara, mesara, soboslikara, dimnjačara,autoelektričara, vodo i plinoinstalatera, stolara , armirača, montera suhe gradnje. Potom kod četverogodišnjih ili petogodišnjih zanimanja nedostaju najviše medicinske sestre, dentalni , te farmaceutski tehničari i zdravstveno- laboratorijski tehničari. Preporučuje se i upisivati te stipendirati više studenata informatike, medicine, elektrotehnike, građevine, strojarstva, engleskog jezika, njemačkog jezika, kemije i geografije ( nastavnički smjer), arhitekture, veterinarske medicine, edukacijske rehabilitacije, farmacije , matematike, fizike, logopedije, glazbene i likovne pedagogije, te između ostalog i socijalnog rada i ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Obrazovni programi u kojima treba smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika i studenata su mehaničar poljoprivredne mehanizacije, frizer, prodavač, ekonomist, poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut , te upravni studij ekonomije i sveučilišne studije ekonomiju i pravo.
Hitovi: 260