USKLADIMO FREKVENCIJE

Održana Početna konferencija projekta "ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije II"

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić


Projekt je prijavljen kroz  Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. 

Provedba projekta započela je 01. travnja 2019. godine i trajat će do 31. prosinca 2023. godine. Vrijednost projekta je 26.134.715,81 kn. 85% vrijednosti projekta financirat će se kroz potporu, a 15% iznosa će osigurati osnivač RA VSŽ, odnosno Vukovarsko-srijemska županija. 

Projektom se želi osigurati nastavak usmjeravanja razvojnih procesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji pružanjem ciljane i specijalizirane potpore javnopravnim tijelima s područja županije te jačanjem njihovih provedbenih kapaciteta u cilju povećanja korištenja dostupnih sredstava ESI fondova. 

Pozdravni govor na konferenciji održao je ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije g. Ilija Cota, a zatim se svim nazočnima obratio župan Vukovarsko-srijemske županije, g. Božo Galić pri čemu je istaknuo važnost Agencije kao regionalnog koordinatora i važnost iste u koordiniranju rada svih dionika u VSŽ te je pozvao općine i gradove kao i ostale potencijalne korisnike da koriste usluge i pomoć Agencije u pripremi i provedbi projekata. 

Program konferencije te prezentiranje samog projekta održala je voditeljica projekta Sanda Čavar, viša savjetnica u Odjelu za provedbu programa i projekata.
Hitovi: 138