USKLADIMO FREKVENCIJE

Potpisani Ugovori za dodjelu potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača i klastera

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača i klastera za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini. 

Po završetku Javnog poziva, potporu je ostvarilo osam poljoprivrednih udruga: Udruga svinjogojaca VSŽ, Udruga uzgajivača ovaca i koza VSŽ, Udruga natjecatelja u oranju VSŽ, Udruga vinogradara i vinara „Srijem“Lovas, Stočarska udruga „Utvaj“, Udruga Klaster proizvođača orašastih plodova VSŽ, Udruga Klaster proizvođača lubenica i Udruga Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda VSŽ.

Ugovore za dodjelu potpora su u Vukovaru, potpisali predstavnici navedenih udruga sa županom Božom Galićem.

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje rada udruživanja poljoprivrednih proizvođača i njihovih asocijacija (organizacija i sudjelovanje na manifestacijama, organizacija i sudjelovanje na stručnim edukacijama, izrada promotivnih materijala i dr.)

Hitovi: 227