Civilna zaštita neprestano se educira i vježba

U dvorištu tvrtke Komunalac d.o.o. Županja održano je osposobljavanje postrojbe Civilne zaštite Grada Županja koja broji 18 članova. Edukacija postrojbi obavlja se periodično, rekao je Tomislav Dujmić, voditelj Županijskog centra 112 Vukovar i dodao kako se u Županji radi modul obrane od poplave punjenjem vreća s pijeskom te slaganjem i izgradnjom zečjih nasipa, dok je u teorijskom dijelu edukacije kraći tečaj iz prve pomoći održala Janja Stojanović iz Gradskog društva Crvenog križa Županja.

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Županja, Vladimir Balentović, ovom je prilikom pripadnike Civilne zaštite upoznao s procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Županja, kao i planu djelovanja Civilne zaštite. „Članovi trebaju znati koji su rizici i koje zadaće će, eventualno, trebati obavljati u slučaju velikih nesreća ili prirodnih katastrofa.” pojasnio je Dujmić dodajući da se u svim JLS periodično obavljaju edukacije. Civilna zaštita na području Vukovarsko-srijemske županije danas je na puno većoj razini opremljenosti i osposobljenosti nego li, primjerice, 2014. godine, kada je županjsku Posavinu zadesila katastrofalna poplava, naglasio je ovom prilikom Tomislav Dujmić i dodao kako je nabavljeno dosta opreme putem različitih projekta EU. „Operativne snage poput HGSS-a, Crvenog križa. Ronilačkog kluba Vukovar, vatrogasaca, imaju dosta specijalističke opreme. Postrojbe civilne zaštite nisu u svim JLS jednake, jer to ovisi o rizicima određenog područja, ali i o broju stanovnika.” pojasnio je Dujmić.

Inače, Civilna zaštita u Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednjih desetak godina bilježi, na žalost, sve više akcija potrage za nestalim osobama. „Stanovništvo je sve starije, sve više je dementnih osoba i potrage su bile vrlo zahtjevne, od sat-dva do npr. 12-13 dana poput potrage u Štitaru 2018. godine kada se tragalo za starijom osobom.” rekao je Tomislav Dujmić, voditelj Županijskog centra 112 Vukovar. Najavio je u Županji i nove edukacije i vježbe, jer, kako je istaknuo, teme i načini vježbi se „rotiraju”, pa u svakoj jedinici lokalne samouprave svake 3-4 godine imaju jednu veliku terensku vježbu kroz koju ne ponavljaju temu prethodne, već novu. „Zadnji puta je bila potražna vježba a sada je na redu požarna vježba u jednoj od osnovnih škola.” naglasio je Tomislav Dujmić.

Odgovori