Babogredskoj školi osigurana sredstva za provedbu preventivnog projekta i projekta za rad s darovitim učenicima

Osnovna škola „Mijat Stojanović“ prijavljivala je projekte na javne pozive za financiranje koje je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja tijekom ove nastavne godine.

Tako je na Pozivu za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godine 2022./2023. odobren projekt „Prevencija nasilja i očuvanja mentalnog zdravlja učenika” u iznosu od 1.062 eura kojeg je prijavila pedagoginja Ines Komljenović, a provest će se do kraja nastavne godine. Cilj projekta je osposobiti odgojno-obrazovne djelatnike škole za provedbu CAP programa. Edukacijom nastavnog osoblja za provedbu osnovnog CAP programa osigurat ćemo temelje za provedbu sveobuhvatnog verificiranog preventivnog programa pomoću kojeg će učenici naučiti koristiti strategije za preveniranje verbalnog, fizičkog i seksualnog nasilja.

Edukacijama roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika na temu mentalnog zdravlja postići će se veća razina svijesti zajednice za prepoznavanje problema mentalnog zdravlja te veća spremnost za reagiranje.

Na Pozivu za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.odobrena su sredstva za projekt „Interaktivno- mislim, stvaram i igram se!” u iznosu od 3.950,55 eura kojeg je prijavila učiteljica biologije Anamarija Ožvat. Provedbom projekta omogućit će se darovitim učenicima da samostalno pripremaju didaktički materijal integrirajući i korelirajući usvojena znanja iz biologije, fizike i informatike. Pomoću QR kodova učenici će usvojeno znanje o ljudskom tijelu prenijeti na interaktivni plakat koji će sadržavati i sklopke povezane sa svijetlećim diodama na modelima ljudskog tijela. Sadržaj na QR kodovima biti će povezan s dijelovima na modelima ljudskog tijela. Ovaj didaktički materijal bit će ujedno demonstracijski, nastavno-radni, proizvodni, vizualni i trodimenzionalni. Sadržaj će učenici i učitelji moći sami modelirati i rekombinirati prema željenim ishodima i interesima. U projekt su osim darovitih učenika uključeni učitelji matematike i fizike Lucija Lučić i Mato Lukić.

Ukupna vrijednost projekata koji će se provesti do kraja nastavne godine je 5.012,55 eura.

Odgovori