USKLADIMO FREKVENCIJE

"Stižu nas sjećanja...91.- 96."

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

U Opatiji je od 15.-18.lipnja 2017 godine održan 6. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem.

Pri Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara osnovano je Društvo medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata koje je organiziralo blok predavanja „ Stižu nas sjećanja….91.-96.“ , a obradilo je svjedočanstva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata. Magistra sestrinstva Janja Stojanović održala je predavanje na temu „Ratna bolnica Županja“.

 

Predavanje medicinske sestre Janje Stojanović imalo je za cilj analizirati ulogu medicinske sestre /tehničara za vrijeme Domovinskog rata Republike Hrvatske u Ratnoj bolnici Županja.

Podsjetimo, Ratna bolnica Županja bila je organizirana od 01.lipnja 1991. s lokacijom u Domu zdravlja Županja koja je radila do 30.studenog 1992., s tim da je 31.lipnja 1992. bila izmještena u Osnovnu školu u Cerni. Izvršena je prenamjena prostora i provedena je stručna edukacija kadra uz pomoć timova Opće bolnice Vinkovci. Kapacitet Ratne bolnice je bio 40 kreveta. Kroz Ratnu bolnicu prošlo je 3.500 povrijeđenih , izvršeno je 400 velikih operacija u općoj anesteziji i 1.000 malih u lokalnoj anesteziji. Dnevni priliv je bio i do 30 povrijeđenih. U okviru Ratne bolnice Županja radilo je rodilište u kojem su izvršena 399 poroda s 401 djetetom i jedan carski rez. Analiziranjem rezultata rada medicinske sestre i tehničari su u razdoblju Domovinskog rata u Ratnoj bolnici Županja obavljajući svoje dužnosti dale maksimalan doprinos u pružanju zdravstvene zaštite.

Poboljšanju rada medicinskih sestara i tehničara u ratnim uvjetima kao i uvjetima katastrofa doprinijela bi stalna edukacija zdravstvenih i drugih djelatnika, pravilan smjenski raspored postojećeg kadra, poboljšanje prostora i opreme kao i zdravstveno prosvjećivanje pučanstva s naglaskom na pružanje prve pomoći i samo pomoći putem masovnih medija i predavanja na nivou vrtića, škola, ustanova i tvrtki.

Hitovi: 1236