USKLADIMO FREKVENCIJE

Znamo li što jedemo?

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić
Upravni odjel za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Poljoprivredno poduzetničkim inkubatorom Drenovci, organizirao je predavanja na temu „Znamo li što jedemo?“. Kakvu hranu kupujemo i što konzumiramo, svakodnevne su teme svih nas koji nutritivno vrijednu prehranu smatramo važnim preduvjetom za zdrav život.
Kako živimo u području gdje je poljoprivreda, odnosno proizvodnja hrane vrlo važan segment, jasno je da želimo da njezina kakvoća bude na najvišoj razini. Predavanje na temu „Kako hranimo (i liječimo) životinje- tako hranimo sebe“ održala je doc.dr.sc. Bruna Tariba, dok je predavanje „Upotreba, kontrola i načini smanjenja količine korištenih nitrata i nitrita u mesnim proizvodima“ održao dr.sc. Ivica Kos, profesori s Agronomskog fakulteta iz Zagreba. Predavanje na temu „E brojevi, što su, ima li ih, koji su dobri i potrebni, štetni i nepotrebni“ održali su Stjepan Đukić iz Odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije i direktor novoosnovane tvrtke Zlatno zrnje d.o.o. Josip Lipinčić. Prije predavanja, Upravni Odjel za poljoprivredu posjetio je Općinsku narodnu knjižnicu Drenovci i Muzej Cvelferije u Drenovcima.
Hitovi: 260